Wednesday, July 20, 2011

Tuyên cáo của ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ


TUYÊN CÁO

về "giải pháp liên quan đến vấn đề Biển Đông"

Trong Tuyên Cáo đề ngày 4 tháng 7 vừa qua, Ủy Ban đã nói chi tiết về âm mưu mà lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Hoa (TC) chuẩn bị thôn tính Biển Đông của Việt nam. Trong kế hoạch này, Đảng Cộng Sản Việt nam (VC) là kẻ thi thành để thực hiện mưu đồ ấy.

Cần nhắc lại rằng vào trung tuần tháng 4, Quách bá Hùng, Ủy Viên Chính Trị Bộ, Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương TC sang Hà nội gặp Nguyễn phú Trọng, Tổng Bí Thư , rồi Nguyễn tấn Dũng, Ủy Viên Chính Trị Bộ, Thủ tướng VC. Kết quả được loan báo là lãnh đạo này của hai đảng đã đồng ý hợp tác với nhau một cách chặt chẽ hơn để tìm ra những giải pháp cơ bản nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông.

Ngày 25 tháng 6 năm 2011, Bản Thỏa Thuận sau buổi họp của Hồ xuân Sơn, thứ trưởng ngoai giao VC với siêu bộ trưởng ngoại giao TC, Đới bỉnh Quốc, được công bố, cho thấy lãnh đạo TC đã quyết định rõ ràng đường hướng mà lãnh đạo VC phải thực hiện để đạt mục tiêu mà TC đưa ra.

TC đã khôn ngoan khoác cho Thỏa thuận ấy một chính nghĩa. Đó là nhân danh hòa bình và ổn cố Biển Đông.

Thương thảo là phương thức hành động. Thương thảo ấy được thực hiện song phương, theo lệnh từ Bắc kinh, nhưng thương thảo về chủ quyền các h.n đảo (dù ám chỉ) là thỏa mãn đòi hỏi của Mỹ, vì điều này phù hợp với chính sách của Mỹ mà Hillary Clinton đã nói ra trong Hội Nghị An Ninh Khu Vực ASEAN ở Hà nội vào tháng 7, 2010. Thương thảo này mang tính cách hòa bình, vì nó phù hợp với Bản Tuyên Bố Ứng Xử (DOC) mà mọi thành viên ASEAN đã k. ở Nam vang năm 2002, và điều này cũng là đòi hỏi của Mỹ. Thương thảo song phương này là cách tốt nhất trong một phạm vi nào đó ngăn chặn "thế lực bên ngoài" can thiệp vào vấn đề Biển Đông.

VC là tay chơi có tính cách quyết định chính sách bành trướng của TC trên Biển Đông. Nên các cơ quan quốc gia của VC được TC giao phó nhiệm vụ thi hành. Vì việc thi hành từ trước đến nay không có hiệu quả, nay để làm sao đạt mục tiêu cần các hợp tác chặt chẽ hơn, một số lãnh đạo TC phải trực tiếp hướng dẫn lãnh đạo VC đặc biệt là phối hợp về tổ chức giữa hai Đảng và hai cơ quan nhà nước, để thống nhất chỉ huy và thống nhất hành động.

Tinh thần bản Thỏa thuận bao gồm cả chỉ dẫn hành động, có ngầm chứa theo dõi, kiểm soát, kể cả thúc bách làm cho mau, cho gấp. Và phải hiểu rằng nhiệm vụ thực hiện giải pháp cho Biển Đông là một việc rất tế nhị, khó khăn về quốc tế và cả đối nội. TC cũng trù liệu cả đe dọa trừng phạt là "làm thương tổn đến tình hữu nghị và lòng tin cậy giữa nhân dân 2 nước."

Thỏa thuận ấy cho thấy TC đã chỉ đạo trực tiếp, có hướng dẫn rõ rệt, nhưng khôn khéo riêng rẽ giao trách nhiệm cho từng lãnh đạo VC:

-Siêu tướng Quách bá Hùng đích thân đến Hà nội họp với Bộ trưởng Quốc Phòng VC Phùng quang Thanh từ ngày 12 đến 18 tháng 4 về công tác quân sự. Nhiệm vụ của Thanh là đưa "hợp tác chiến lược ấy đi vào thực tế", "đẩy mạnh hơn nữa trong nhiều lã.nh vực." Như vậy, quân đội của hai Đảng, hai Nhà nước kết hợp làm một như trong tình trạng này, nếu có một kẻ nào, một đơn vị quân đội nào của VC, chống lại âm mưu này của TC sẽ bị lực lượng hỗn hợp ấy trấn áp, tiêu diệt. Tân Hoa Xã, nhấn mạnh rằng Phùng quang Thanh được giao một nhiệm vụ khác rộng lớn hơn, quan trọng hơn: nắm vững định hướng đứng đắn, phát triển quan hệ Việt Trung, tạo bầu không khí hữu nghị đoàn kết hợp tác Trung Việt. Đây mới chỉ nói tới nhiệm vụ đối nội của Phùng quang Thanh.

-Bộ trưởng Công An Lê hồng Anh họp với Bộ trưởng Nội vụ TC Mạch kiến Trụ ở Bắc kinh về vai trò của Cảnh sát công an trong nhiệm vụ "hợp tác về thi hành công lực." Nhân danh duy trì 'trật tự xã hội', an ninh, Công an VC kể từ sau ngày thỏa thuận được công bố đã được huy động để trấn áp trắng trợn các cuộc biểu tình ở Hà nội và Sài gòn. Dân Hà nội đã chứng kiến sự hiện diện của công an TC sang điều khiển và đích thân dẹp biểu tình ở Hà nội trong ngày 10 tháng 7 vừa qua để thi hành " công lực" vì Công an VC không làm đủ nhiệm vụ của họ. Biểu tình "đả đảo Trung quốc, xâm lược", "Hoàng Sa Trường Sa là của Việt nam"... là các "hành động".... làm tổn hại tình hữu nghị, và lòng tín cậy lẫn nhau." Vì vậy VC phải có nhiệm vụ giải tán các cuộc biểu tình trong những Chủ nhật qua (17 tháng 7,11), và vô hiệu hóa các người biểu tình. Hình ảnh 4 công an VC, mỗi người nắm 1 chân, 1 tay nạn nhân, dùng sức mạnh khiêng (quăng) thanh niên yêu nước vào xe buýt và khi vào đến cửa xe, một công an đứng ở cửa xe đạp vào mặt nạn nhân. Đó là biểu tượng, hình ảnh triệt tiêu các hành động vì làm tổn thương lòng tín cậy Bắc Kinh đối với chế độ VC.


-Chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Vương thắng Tuấn sang Hà nội gặp Chủ tịch nước Nguyễn minh Triết, cùng thời gian Quách bá Hùng hiện diện tại Hà nội. Với sự đỡ đầu của Tuấn, và nhân danh "củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa..., bảo vệ luật pháp.." , Triết sẽ sử dụng tòa án một cách triệt để ngõ hầu trấn áp và triệt tiêu các phạm pháp, gây rối, làm mất trật tự công cộng, được hiểu là các cuộc biểu tình chống đối TC về vấn đề Biển Đông. Tòa án VC nhân danh duy trì công lý xã hội chủ nghĩa với sự che chở của hệ thống tư pháp TC để hành động.

Như vậy, từng phần trong toàn bộ guồng máy nhà nước XHCNVN, dù riêng rẽ, được cán bộ cao cấp TC giao phó nhiệm vụ thi hành toàn bộ kế hoạch bành trướng của bá quyền Bắc Kinh.

TC biết rằng chúng không thể chiếm Biển Đông nếu không có sự đóng góp tích cực và cụ thể của VC. Vì thế, TC phải tìm mọi cách và cả mọi thủ thuật đưa VC vào vị trí phải thi hành âm mưu của chúng.ooo


Cần phải xét đến hành động của TC trong những tháng qua để nhận biết ý định của TC gì trong Hiệp ước:

-Trước hết là Lãnh đạo TC luôn luôn xác nhận Biển Đông của VN là lãnh thổ TC. Chủ quyền này đối với họ không thể tranh cãi được. Đường ranh lãnh hải lưỡi bò được Cục Bản Đồ TC phổ biến tháng 6 năm 06 làm căn bản cho giới hạn phần đất của TC. Chưa kể đến luật 1992 của Quốc Vụ Viện TC ban hành về quyền hạn của TC trên vùng biển này; thiết lập huyện Tam Sa vào tháng 11 năm 2007 để chính thức sát nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào lãnh thổ Trung Hoa về phương diện hành chánh....

-Kế đó là về xác nhận và hành sử chủ quyền, Trung cộng có nhiều hành động kể cả hung hãn, dù dưới hình thức dân sự ( né tránh hoạt động quân sự) nhất là qua lời cảnh cáo của Mỹ về việc sử dụng bạo lực, đồng thời 'làm như' tuân thủ qui tắc ghi trong Bản Tuyên Bố về Cách Ứng Xử Biển Đông 2002:

a) Cắt dây cáp tàu Bình Minh 2 ( ngày 26 tháng 5 năm, 2011) bằng tàu hải giám TC ở ngoài khơi Nha Trang và Viking 2 ( 9 tháng , 2011) ở ngoài khơi Vũng Tàu bằng tầu ngư chính TC. Cả hải giám và ngư chính là tàu hải quân TC được ngụy trang, sơn phết lại để trở thành tàu dân sự, với hoạt động mang màu sắc dân sự. Bản chất của hành động này là bạo lực, hung hãn. Bình Minh 2 hoạt động tìm dò dầu khí cách bờ biển Nha Trang 180 hải lý, nghĩa là trong thềm lục địa VN; Viking 2 hoạt động cách Vũng tàu 140 hải lý, cũng nằm trong phạm vi thềm lục địa VN. Sau khi cắt dây cáp, TC lên tiếng, qui trách các tàu ấy của VC đã vi phạm lãnh hải của TC. Tuyên bố như vậy chỉ là cốt biện minh cho vùng biển nằm trong vùng lưỡi bò mà TC đã bịa ra.

b) Cấm ngư dân Việt đánh cá trên toàn vùng quần đảo Hoàng Sa; hàng năm từ tháng 5 đến tháng 8, cấm đánh cá trong vùng lãnh hải trên vĩ tuyến 15 để bảo vệ ngư trường (của TC); thỉnh thoảng loan báo tập trận (bắn đạn thật) trong vùng Nam Hoàng Sa; tập trận hỗn hợp thủy quân lục chiến, nhẩy dù, đổ bộ trên một số bãi đá ngầm trong vùng Chữ Thập (trên vĩ tuyến thứ 9 của quần đảo Hoàng Sa) mà mục đích được loan báo là thực tập để bảo vệ biên cương (2009); tăng cường hoạt động kiểm tra của các tàu ngư chính và nay thành lập đội tàu hải giám để hoạt động kiểm soát khắp vùng Biển Đông của VN.

c) Bạo hành với ngư dân Việt. Ngoài vụ, vụ 3 tàu hải quân TC khi tiếp cận các ngư thuyền (bằng gỗ) của ngư dân Thanh Hóa, hạ cờ TC, rồi bắt đầu nổ súng bất thình lình, bắn giết họ (9 người chết, tháng 1 năm 2005 và một số bị bắt mang về Đảo Hải Nam xét xử). Việc này xảy ở phía Tây điểm chuẩn số 14, trên đường phân chia ranh giới do Hiệp ước phân chia Vịnh Bắc Việt mà VC va TC ký năm 2000. Ngư dân Quảng Ngãi liên tục bị trấn áp dã man. Tháng 7 năm 2007, 1 ngư dân bị bắn chết và một số ngư thuyền bị bắn chìm tại một đia điểm gần đảo Hoàng Sa, trước sự chứng kiến của một tàu hải quân VC. Vào những năm kế tiếp, nhiều đợt ngư dân Quảng Ngãi hành nghề tại vùng Hoàng Sa liên tiếp bị bắt và đem vào các đảo Phú lâm, Lincoln, Hữu Nhật để truy tố, xét xử phạt tiền chuộc mạng, tịch thu ngư cụ, cướp đoạt cả hải sản đã bắt được. Có nhiều trường hợp, ngư dân Việt bị bắt và dơ hai tay hàng, vái lậy, họ cũng không được tha. Ngư dân Việt gặp phải bão lớn đã bị lính TC đuổi ra không cho vào đảo Hữu Nhật. Ngư dân TC cũng có cả quyền tước đoạt cá của ngư dân Việt. Trong vài tuần lễ vừa qua, sau khi có thỏa thuận với Hồ xuân Sơn được Hồng Lỗi phổ biến, các ngược đãi có phần gia tăng, kể cả hải quân TC bắn vào ngư 2 dân Việt. Tàu TC còn có hoạt động dã man khác là vào lúc tối trời cho đâm vào thuyền ngư dân Viêt, để thuyền chìm và ngư dân rơi xuống biển, rồi bỏ đi... Báo chí của Đảng chỉ dám nói là tàu lạ. Các hành vi này xảy ra tại nhiều nơi, nhiều vùng trong các trường hợp khác nhau. Các hành vi ấy của TC có tính cách nhất quán, liên tục, có chủ đích.

d) Xây dựng nhiều kiến trúc quân sự kiên cố trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa . Xin Xem hai cuốn tài liệu của Nguyễn văn Canh: Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc; Chủ Quyền Lãnh thổ và Bành Trướng Bắc Kinh.

Trong tình thế này, phải đề cập đến phản ứng của VC đối với các trường hợp ấy là gì? Ngoại trừ có một câu mà trong vòng hơn chục năm nay mà Phan thanh Thúy và nay là Nguyễn phương Nga nhắc đi nhắc lại: "Chủ quyền của VN trên Biển Đông là không thể tranh cãi được.", lãnh đạo VC: bất động, Hơn thế nữa, họ còn tỏ ra phục tùng Bắc Kinh: công khai bắt bớ, giam cầm, truy tố những ai lên tiếng nói "Hoàng Sa,Trường Sa là của VN". Biểu tình ngồi, tại gia cũng bị cả guồng máy của nhà nước xã hội chủ nghĩa trừng phạt; VC ra lệnh cho hệ thống truyền thông im tiếng về vấn đề Biển Đông, vì 'làm tổn hại tình hữu nghị' với TC; dung thứ cho hệ thống truyền thông Đảng tuyên truyền, quảng cáo cho chủ trương/đường lối Bắc kinh đối với VN. Các lãnh đạo cao cấp nhất của VC luôn công khai "tụng" 16 chữ vàng và 4 tốt trong bất cứ "cơ hội" thuận tiện nào.....


ooo
Trước Thỏa thuận do Đới bỉnh Quốc đưa ra để "tìm giải pháp cơ bản cho Biển Đông" trong tình thế đó,

Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh thổ long trọng tuyên cáo trước quốc dân và quốc tế:

1. Giải pháp cho Biển Đông. Thỏa thuận ấy chỉ loan báo : " hai bên tham khảo ý kiến để có một hiệp ước về nguyên tắc căn bản..., cố gắng hơn để ký hiệp ước càng sớm càng tốt". Hồng Lỗi còn thúc dục VC "sẽ thực thi điều đã thỏa thuận với chúng tôi."

Vì các thái độ và hành động của hai Đảng CS luôn dấu kín, bí mật, vì việc làm khuất tất của VC như đã xảy ra về Hiệp Ước Biên Giới năm 1999, Hiệp Ước Phân Chia Vịnh Bắc Việt và Hiệp Ước Nghề Cá năm 2000, nên không ai biết là VC đã thỏa thuận những gì và lại nhượng những gì cho TC?

Quốc dân Việt nam đòi hỏi VC phải công bố các thỏa thuận ấy cho công chúng biết, cho quốc tế biết. VC không thể âm thầm thỏa hiệp bằng cách dâng hiến Biển Đông cho Đảng CS anh em. TC đã lên tiếng công khai nói về "điều đã thỏa thuận", và thúc dục ký hiệp ước một cách mau lẹ.

Không thể ngậm miệng được nữa, dù có ăn tiền.

Một điều mà người ta biết là trong tháng mấy tháng qua TC đã công bố rằng chúng sẽ khai thác dầu hỏa ở các khu vực Đông Hải và Nam Hải; ngày 12 tháng 6 vừa qua, TC loan báo sẽ dưa dàn khoan dầu khổng lồ, lớn nhất thế giới, Marine Oil 981 vào hoạt động tại 'Biển Nam Hải'. Vậy, một kết luận là VC thỏa hiệp cho TC đặt dàn khoan 981 ấy trong thềm lục địa Việt nam, như VC đã ký khế ước với Mobil Exxon, BH, Petro Soviet và nhiều tổ hợp quốc tế khác. Đó là lý do VC bị thúc bách thực thi thỏa thuận cho phù hợp với thời điểm dàn khoan 981 ra khơi? Và thỏa thuận mà Đới bỉnh Quốc loan báo cũng sẽ không gây phản ứng quốc tế bất lợi cho TC. Khi dàn khoan dầu của Marine Oil từ từ đưa vào và đặt trong phạm vi đặc quyền kinh tế Việt nam, dù với danh nghĩa hợp tác để chia lời, thì đó là thỏa hiệp song phương, thỏa hiệp hòa bình. Dàn khoan sẽ đóng chốt ở đó lâu dài, rồi vĩnh viễn. Chúng chẳng cần tuyên bố có chủ quyền, sau khi quốc tế hay quốc nội nếu có ôn ào phản đối, rồi cũng qua đi. TC loan báo Hàng Không Mẫu Hạm Thi Lang sẽ được hạ thủy trong tháng 7 này, và như thế làm căn cứ nổi, với 18 phản lực cơ SuKhoi để bảo vệ dàn khoan này, thì VC làm gì để đối phó khi hết hạn khai thác dầu khí (nếu có hiệp ước), và quốc tế làm gì?

Dù bất cứ tình huống nào xảy ra, kể cả ký hiệp ước gác lại các tranh chấp để cùng hợp tác khai thác như Đặng tiểu Bình đưa ra tước đây, Ủy Ban thấy cần phải lên tiếng, quyết liệt phản đối hành vi xâm chiếm lần mòn lãnh thổ Việt nam, và lên án nặng nề hành vi bán nước này của lãnh đạo VC.

2. Ủy Ban một lần nữa đòi hỏi lãnh đạo Đảng Cộng sản VN phải có nghĩa vụ bảo vệ ngư dân, chống lại mọi trấn áp, bắn giết, bóc lột họ từ phía nhà cầm quyên TC và Hải quân TC. Quốc Hội VC đã ban hành luật Nhân Dân Tự Vệ Biển và hô hào hải quân VC bảo vệ họ. Đã làm được gì? Vì lãnh đạo VC giữ im lặng không bảo vệ họ, cách đây độ 3 năm, ngư dân Thanh Hóa tự động đứng ra thành lập Hội Nghề Cá. Tổng thư ký Hội này phải qua mặt chính quyền CHXHCNVN nộp đơn vào tòa Đại Sứ TC tại Hà Nội xin chính phủ TC khoan nhượng cho ngư dân ấy được hành nghề trong vùng Hoàng Sa, nhưng không được chấp thuận. Ngư dân coi Chính quyền VC như không có mặt trên lãnh thổ VN. Thật là nhục nhã!

Sau ngày có quyết định của Đới bỉnh Quốc, TC lại gia tăng đàn áp ngư dân Quảng Ngãi, trong đó có vụ hải quân TC bắn họ.

3. Ủy Ban đòi hỏi Lãnh đạo VC phải ngưng ngay các đàn áp công dân Việt nam lên tiếng và biểu tình chống giặc Bắc phương xâm lăng. Phải thả các người yêu nước ấy khỏi nhà tù và phải xin lỗi họ , bồi thường cho họ vì các hành vi đàn áp man rợ đã xảy ra. Phải trừng phạt những công an, cảnh sát đã đánh đập tàn nhẫn các người lên tiếng bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải từ trước đến nay, nhất là từ tháng 12 năm 2007.

Quốc dân Việt nam sẽ không tha thứ cho bọn phản quốc này.

Làm tại California ngày 19 tháng 7 năm 2011.
GS Nguyễn văn Canh

Thursday, July 14, 2011

ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ

TUYÊN CÁO

về Thỏa Thuận giữa TC và VC
liên quan đến giải pháp cho Biển Đông


Bản tin của Tân Hoa Xã đề ngày 28 tháng 6, năm 2011 cho biết rằng ngày hôm qua thứ Ba, 27 tháng 6, 2011 Trung cộng (TC) kêu gọi Việt nam ( VC) thi hành thỏa hiệp song phương về vấn đề 'Biển Nam Trung Hoa' mà hai bên đã đạt được nhân chuyến viếng thăm Trung Cộng của đặc phái viên Hồ xuân Sơn, thứ trưởng ngoai giao VC vào ngày 25 tháng 6 vừa qua. Trong chuyến viếng thăm này, Hồ Xuân Sơn gặp Ủy Viên Quốc Vụ Viện Đới bỉnh Quốc và thứ trưởng ngoại giao Trương chí Quân.

Theo bản tin này, Hồng Lỗi, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao TC tiết lộ rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận về các vấn đề sau:
1. Giải quyết tranh chấp bằng cách thương thuyết (tham khảo 'hữu nghị') và tránh các động thái có thể làm cho vấn đề trầm trọng hay phức tạp thêm.
2. Hai bên phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa TC và VC.
3. Cam kết tích cực hướng dẫn công luận và cảnh giác tránh đưa ra những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.
4. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoai Giao TC về buổi họp giữa Đới bỉnh Quốc và Hồ xuân Sơn, thì hai bên xúc tiến mau lẹ việc tham khảo ý kiến để có một hiệp ước về các nguyên tắc căn bản nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh hải giữa Việt nam và Trung Hoa, cam kết cố gắng hơn để ký một hiệp ước càng sớm càng tốt. TC hy vọng phía “VC sẽ thực thi điều đã 'thỏa thuận với chúng tôi' và cố gắng bảo vệ hòa bình và ổn cố 'Biển Nam Trung Hoa'.”

PHÂN TÍCH NỘI DUNG THỎA THUẬN CỦA TC VÀ VC

1.Trước hết, ta cần nhắc đến bối cảnh chung dẫn tới thỏa thuận này.
- Trên nguyên tắc, thoả thuận giữa hai quốc gia về một số vấn đề là để hai bên cùng giải quyết và thi hành, nhưng trong bối cảnh và tình hình thực tế trong mối bang giao giữa TC và VC và ngay trong nội dung bản thỏa thuận thì đây chính là một số đòi hỏi mà TC buộc VC phải thi hành, dù có nhấn mạnh đến 'tham khảo hữu nghị' (hỏi ý kiến thân thiện, tưởng như hai bên ngang bằng nhau và cùng thi hành) để tiến tới một giải pháp cho vấn đề Biển Đông.
- Trong những ngày qua, truyền thông TC công khai nhắc đi nhắc lại lời tuyên bố của lãnh đạo TC khẳng định TC có chủ quyền trên Biển Đông không thể chối cãi được. Báo chí còn nhắc tới công hàm của Phạm văn Đồng công nhận chủ quyền ấy của TC. TC có nhiều hành vi xác nhận chủ quyền trên Biển Đông: cấm ngư dân Việt đánh cá gồm cả bắn giết, bắt bớ, giam cầm vì vi phạm lãnh hải, tập trận, cho tầu ngư chính tuần tra... Mới đây, ngày 25 tháng 5, TC cho tàu hải giám vào cắt dây 'cap' của tàu Bình minh 2 của VC đang thăm dò dấu khí ngoài khơi Nha Trang trong thềm luc địa VN, và ngày 9 tháng 6, tàu ngư chính cắt dây 'cap' tàu Viking 2 của VC, đang thăm dò dầu khí ngoài khơi Vũng Tàu, cũng trong thềm lục địa VN. TC viện dẫn lý do rằng 2 tàu thăm dò dầu khí này của VC hoạt động trong phần lãnh hải thuộc chủ quyền của chúng. Những sự kiện trên giúp ta nhận diện được ý định của TC là gì trong cái gọi là thỏa thuận trên. Mặt khác, dù mang danh nghĩa là thỏa thuận giữa hai bên, nhưng thực chất, kể cả khi ta nhìn vào nội dung bản công bố của Hồng Lỗi thì thấy VC đã 'đồng ý' phải làm theo đòi hỏi của TC. Và qua thỏa thuận này, TC nhắm vào một giải pháp có tính cách lâu dài về Biển Đông bằng một hiệp ước với VC mà người ta dự đoán rằng nội dung hiệp ước không ngoài những gì mà lãnh đạo TC đã công bố.
- Kế đó là xem xét bối cảnh chung tại Biển Đông và từ đó phát sinh ra thỏa thuận này. Vậy TC muốn gì khi lập 'thỏa thuận' với VC và nhất là vai trò của VC trong kế hoạch Biển Đông của chúng?

Đầu tháng 4 năm 2010, Cui tang Kai, thứ trưởng ngoại giao TC với sự hiện diện của Ủy Viên Quốc Vụ Viện Đới bỉnh Quốc và Bộ trường ngoại giao Dương Khiết Trì, thông báo chính thức cho James Golberg, thứ trưởng ngoại giao Mỹ trong một buổi viếng thăm tại Bắc Kinh rằng từ nay TC coi Biển Đông là quyền lợi cốt lõi, tương đương với quyền lợi của TC ở Đài Loan và Tây Tạng. Như vậy là khu vực lưỡi bò mà cục Bản đồ TC vẽ và phổ biến hồi tháng 6 năm 2006 nay chính thức là tài sản của TC.

Để phản ứng đối với quyết định 'đuổi' Mỹ ra khỏi Biển Đông của TC, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates hơn 1 tháng sau đó tuyên bố trong buổi họp của Hội nghị Đối Thoại Shangri-la về quốc phòng ở Tân Gia Ba rằng Mỹ có quyền lợi bảo vệ quyền tự do lưu thông trên các vùng biển kể cả Biển Đông, gồm cả trên không phận và Mỹ cũng bảo vệ các công ty Mỹ khai thác dầu hỏa tại nơi này. Đến tháng 7, tại Hội nghị An Ninh Khu Vực của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Hà nội, Bộ trưởng Ngoai Giao Mỹ Hillary Clinton chia vấn đề Biển Đông thành 2 lãnh vực và tuyên bố rằng:

a). Về tranh chấp chủ quyền trên các hòn đảo thuộc Biển Đông, Mỹ không đứng về bên nào (trong số 6 quốc gia tương tranh); Mỹ chỉ đòi hỏi rằng các quốc gia thương thảo với nhau để giải quyết vấn đề chủ quyền, không được sử dụng võ lực. Điều này đã được các thành viên ASEAN và TC cam kết trong Bản Tuyên Bố về Qui Tắc Ứng Xử (DOC) tại Nam Vang năm 2002. Clinton nói thêm rằng các quốc gia thành viên ASEAN nên hợp tác với nhau thành một khối để thương thảo với TC;
b). Về vấn đề lưu thông trên Biển Đông, Mỹ đòi hỏi rằng phải có tự do cho tất cả các quốc gia, trong đó có tự do /an ninh hải hành. Clinton nhấn mạng rằng đó là quyền lợi quốc gia của Mỹ.
Trước tình thế có đe dọa của TC, ngay trong buổi họp trên ở Hà nội, 12 quốc gia trong đó có hầu hết các thành viên ASEAN sắp hàng với Mỹ để bảo vệ quyền lợi của mình.

Mấy ngày sau đó, Mỹ đưa hàng không mẫu hạm USS George Washington, lúc đó đang đồn trú tại Okinawa sang đậu trong thềm lục địa Việtnam, ngoài khơi Đà Nẵng, đối diện với Hải nam. Như vậy, George Washington là biểu hiệu của sức mạnh của Mỹ và là hành vi cắt lưỡi bò trên bản đồ mà TC đã vẽ ra và tuyên bố có chủ quyền.

Tiếp theo đó, TC la lối, phản đối Mỹ là kẻ ở ngoài can thiệp vào nội bộ các quốc gia có quyền lợi đang tranh chấp trên Biển Đông. TC đồng thời có các đe dọa đối với một số quốc gia này như có hành vi uy hiếp vùng biển của Phi Luật Tân. Đại sứ Bắc Kinh tại Manila họp báo xác nhận chủ quyền của TC trên phần lãnh hải của Phi. Tổng thống Phi Aquino kêu gọi sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông để duy trì hòa bình và ổn cố. TC cũng gây áp lực với Mã Lai Á...
Phong trào quốc tế hóa Biển Đông được các quốc gia trong vùng cổ võ với sự hiện diện của Mỹ để làm đối trọng với TC.

Để đối phó với các cản trở trên, TC cũng phô trương sức mạnh quân sự, nhưng không từ bỏ việc vận dụng, làm áp lực, như đe dọa, mua chuộc mỗi thành viên ASEAN đứng về phe mình. TC đặc biệt lưu tâm tới VC ngõ hầu lôi cuốn và sử dụng VC là một tay sai phá chiến lược quốc tế hóa Biển Đông, với hiện diện của Mỹ và chống lại các thế lực bên ngoài, nghĩa là Mỹ và đồng minh, vì làm cho tình hình trở nên bất ổn. Thỏa thuận do Hồ xuân Sơn với Trương chí Quân kể trên nhằm mục đích ấy, như vậy cho thấy TC đã kéo được VC về phe mình để giúp cho Bá quyền Bắc Kinh bành trướng thế lực.

Thỏa thuận này không những thỏa mãn được đòi hỏi của Mỹ là thương thuyết về chủ quyền (không sử dụng bạo lực) và lại còn phù hợp với tinh thần Bản Tuyên Bố (DOC) về cách ứng xử trên Biển Đông. Trên căn bản đó, Mỹ không còn lý do gì phản kháng hay chống đối.
Đạt được kết quả ấy, TC hy vọng VC giúp bảo vệ được quyền lợi trong âm mưu bành trướng của mình.

2. Tìm hiểu các điều khoản đã được TC và VC thỏa thuận.
Nhìn vào nội dung thỏa thuận giữa Hồ xuân Sơn và Trương trí Quân trong bối cảnh phức tạp hiện nay trong vùng Biển Đông, ta có thể kết luận ngay rằng Bắc Kinh đề ra một sồ nhiệm vụ để VC thực hiện.

1. Trước hết là Thương thuyết (tham khảo 'hữu nghị') và tránh các động thái có thể làm cho vấn đề trầm trọng hay phức tạp thêm.

Để tỏ thiện chí hòa bình và nhân danh hòa bình, TC đưa ra chiêu bài thương thuyết. Thương thuyết là điều kiện bắt buộc mà quốc tế đòi hỏi, và để tránh chiến tranh. Do vậy, TC và VC đồng ý với nhau giải quyết vấn đề Biển Đông bằng thương thuyết.

Nếu thương thuyết giữa VC và TC về một vấn đề thuộc thẩm quyền chuyên độc của VC, và không có quốc gia đệ tam nào có quyền lợi, thì xem ra không có gì phức tạp. Thí dụ như hiệp ước về Biên Giới năm 1999 trong đó nhiều vùng đất của Việt Nam đã nhượng cho TC, như các hiệp ước 2000 về phân chia lại vịnh Bắc Việt trong đó VC nhượng cho TC 11,520 km2, và hiệp ước nghề cá trong đó ngư dân Việt thuộc tỉnh Thanh Hóa bị đe dọa (và bị bắn giết) và mất quyền hành nghề. Quốc tế biết có những xâm phạm trắng trợn của TC, nhưng vẫn đứng ngoài.

Nhưng ở đây, trường hợp vấn đề Trường Sa nói riêng và Biển Đông nói chung thì khác. Bá quyền TC muốn chiếm đoạt Biển Đông làm sở hữu riêng. Và còn đe dọa các nước trong vùng nữa. Do đó, các quốc gia trong vùng có quyền lợi, ngoài kinh tế và an ninh nữa. Không chỉ có thế mà thôi, tham vọng bá quyền của TC có đụng chạm tới quyền lợi của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ.

Song phương và đa phương

Thỏa thuận này của TC đưa ra là thỏa thuận song phương giữa TC và VC. VC thỏa thuận với TC để chuẩn bị ký hiệp ước về chủ quyền trên Biển Đông trong bối cảnh đa số các quốc gia chủ trương và vận động thương thảo đa phương, một bên là các quốc gia ASEAN và bên kia là TC.

TC biết rằng chủ nghĩa bá quyền của chúng không được các quốc gia chấp nhận, và tiến tới chống đối. Vì vậy, chúng không chịu ngồi vào bàn hội nghị với một tập hợp các quốc gia, theo nghĩa người ta gọi là đa phương.

Nói về thương thảo đa phương, ngay từ những năm đầu thập niên 1990, Nam Dương dù không là một quốc gia có đòi hỏi chủ quyền trên bất cứ một hòn đảo nào trên Biển Đông đã hô hào các quốc gia ASEAN (lúc đó mới chỉ có 6 quốc gia thành viên) hợp thành một khối để thương thảo với mục đích là bảo vệ quyền lợi chống mưu toan của chủ nghĩa bá quyền TC. Tuy nhiên TC một mực khăng khăng đòi thương thảo song phương, nghĩa là chỉ bàn thảo với từng quốc gia một, dĩ nhiên với ý định mua chuộc, vận động từng quốc gia một, nghĩa là chỉ thương thảo song phương. Vấn đề này dằng co mãi tới năm 2002, TC mới bị dồn vào vị trí phải ký vào Bản Tuyên Cáo Chung (DOC) tại Nam Vang, chấp nhận thương thảo để giải quyết tranh chấp, không sử dụng bạo lực. Tuy nhiên, dù ký vào bản Tuyên Bố ấy, TC vẫn tuyên bố rằng TC chỉ thưong thảo tay đôi với từng quốc gia trong khối. Nếu chấp nhận thương thuyết đa phương, TC không thể nào khống chế được toàn thể ASEAN, dù nay chúng có sức mạnh về kinh tế, và quân sự.

Thương thuyết của VC trong bối cảnh này là hành vi xé lẻ, giúp TC phá thế đoàn kết của các quốc gia ASEAN, hay nói khác đi có hy vọng làm vô hiệu kế hoạch chống chúng làm chủ Biến Đông, và nhất là chống lại quốc tế hóa Biển Đông do Mỹ bảo trợ. Thay vì, VC phải hợp tác với các quốc gia trong vùng nhằm được bảo vệ quyền lợi, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ cũng như an ninh của dân tộc trước các đe dọa hung hãn nhãn tiền của Bắc Kinh.
TC rất bối rối và bực tức, khi Hillary Clinton tuyên bố quốc tế hóa Biển Đông tại Hội Nghị ở Hà nội kể trên, và kêu gọi các quốc gia trong vùng hợp tác với nhau thành một khối để thương thảo với TC. Trong buổi họp đó, có 12 quốc gia công khai lập tức đứng về phe Mỹ trong đó lại có cả Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam ủng hộ đề nghị của Mỹ. Như vậy với chủ trương thương thảo đa phương về Biển Đông và quốc tế hóa Biển Đông, Mỹ phá vỡ âm mưu “chia và trị” của TC bằng cách thương thuyết song phương, cũng như bác khước đòi hỏi chủ quyền của TC trên Biển Đông đối với các quốc gia trong vùng.

2. Thứ nhì là thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp. Với thỏa thuận mà Hồng Lỗi tiết lộ ở trên, TC và VC không nói ai là thế lực bên ngoài. Tuy nhiên, người ta hiểu ngay là VC và TC ám chỉ Mỹ. Sau Hội nghị An Ninh Khu Vực tại Hà nội, TC nhiều lần lên tiếng phản đối Mỹ can dự vào vụ Biển Đông vì là một thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp. TC tố cáo Mỹ gây xáo trộn và làm cho tình hình căng thẳng, nghĩa là mất hòa bình và ổn cố trong khu vực. Sự can dự này làm cản trở âm mưu chế ngự của TC đối với một số quốc gia trong khu vực. Vì không đủ hay chưa đủ sức mạnh quân sự, TC tìm cách kiếm một đồng minh để hợp tác làm loại trừ thế lực bên ngoài này. Đồng minh ấy là VC. Về phương diện địa lý chính trị, VC là tay chơi quan trọng trong bàn cờ Biển Đông. Dù đây mới chỉ là thỏa thuận song phương giữa TC và VC để chuẩn bị tiến tới một hiệp ước mà Nguyễn tấn Dũng gọi là giải pháp lâu dài về Biển Đông khi cam kết với Quách bá Hùng vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, dù nó báo hiệu rằng VC có sự sắp hàng với TC để bảo vệ chủ trương bành trướng của TC, đối kháng với Mỹ và các quốc gia khác trong khu vực.

Vậy, theo thỏa thuận ngày 25 tháng 6 trên, VC có trách nhiệm tiếp tay với TC, để ngăn chặn Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ của quốc gia trong khu vực này. Và Hồ xuân Sơn là đại diện VC cam kết thi hành nhiệm vụ là bằng chứng sự vận dụng thành công của TC đối với một thành viên ASEAN trong toan tính triệt tiêu âm mưu can thiệp của Mỹ.

3. Thứ ba là hướng dẫn công luận và cảnh giác tránh đưa ra những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Thỏa thuận mà Hồng Lỗi nêu ra đề cập tới mối đe dọa, có bao hàm một trừng phạt, khi nói tới “tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.” Cần phải nhấn mạnh ngay rằng “tổn hại tình hữu nghị và sự tin cậy” chính là tổn hại trực tiếp quyền lợi của Bắc Kinh, và còn ám chỉ mối đe dọa với các biện pháp chế tài. Trên căn bản này, đe dọa ấy chắc chắn không phải là VC đe dọa TC, vì VC không có phương tiện gì để đối đầu với đối phương, và người ta chỉ thấy VC “tuân theo chỉ thị” của Bắc Kinh cùng một nhịp điệu, cùng một lời đe dọa. TC đã nhiều lần đe dọa như vậy. VC đã thi hành một cách mẫn cán đòi hỏi của TC, để né tránh các đe dọa. Hơn nữa, thay vì có hành vi chống lại để bảo vệ quyền lợi của đất nước, cả quyền lợi cá nhân các lãnh đạo như danh dự của chính mình, lãnh đạo VC còn tụng xưng châm ngôn 16 chữ vàng và 4 tốt mà Giang trạch Dân đưa ra trước đây.

Rõ ràng là VC bị giao phó trách nhiệm: a) hướng dẫn công luận làm sao để không gây ra tổn hại tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước; b) cảnh giác đưa ra bình luận hoặc có hành động gây thiệt hại như trên. Mục tiêu của thỏa thuận chính là bảo vệ quyền lợi của chủ nghĩa bá quyền TC trên Biển Đông.

Theo tinh thần trên, quyền trừng phạt thuộc về TC, nếu đối ước là VC không làm tròn nghĩa vụ qui định. Người dân VN thắc mắc rằng nếu có tổn hại thì hậu quả là gì mà lãnh đạo VC phải bịt mắt tuân theo? Nó có liên hệ gì đến tính mạng hay ít nhất là quyền lợi về vật chất, về địa vị cá nhân mỗi người lãnh đạo VC và cả tập thể 14 người trong Chính Trị Bộ VC?

Nhiệm vụ của lãnh đạo VC trong kế hoạch mà Hồng Lỗi nêu ra là Hướng Dẫn Công Luận và Cảnh Giác về các bình luận hay các hành động không thích hợp.

TC rất quan ngại về phản ứng quốc tế, đặc biệt của nhân dân Việt nam về âm mưu bành trướng của Bá quyền Bắc Kinh. Đối với nhân dân Việt nam, dòng dõi nhà Hán, nay là TC hiểu rằng dân tộc Việt là một dân tộc bất khuất, quật cường, đã đánh bại ít nhất 4 cuộc xâm lăng của chúng trước đây. Nay chuẩn bị một giải pháp lâu bền cho Biển Đông, có nghĩa là chuẩn bị thực hiện những điều mà hai Đảng giữ kín bấy lâu nay. Phía TC thường nhắc đến“ nhận thức chung” nghĩa là những vấn đề hai Đảng đồng ý, nhưng phải tìm thời cơ thuận lợi thi hành. Những gì đã xảy ra đối với các hiệp ước 1999 vể Biên giới và các hiệp ước 2000 về phân chia Vịnh Bắc Việt và Nghề Cá là thí dụ.

Thỏa thuận ngày 25 tháng 6 2011 đã đưa ra chỉ hướng gồm một số vấn đề để VC thực thi:

Hướng dẫn Công Luận

Đối với dân chúng Việt nam, vấn đề lãnh thổ lãnh hải gắn chặt với lòng yêu nước của dân chúng. Sang nhượng đất, biển cho ngoại bang là vấn đề lớn. Nó liên qua đến lòng yêu nước thiêng liêng của cả dân tộc. Cuộc chiến đấu chống lại việc này sẽ khốc liệt. Các cuộc biểu tình về Hoàng Sa Trường Sa vào tháng 12 năm 2007, Olympic Bắc Kinh tháng 4, 2008, và mới đây nhân vụ Bình Minh 2 và Viking 2 đã là mối ưu tư cho TC, vì biểu tình đó là trở ngại chính của chiến dịch xâm chiếm Biển Đông của chúng. Các phát biểu về vấn đề này của các trí thức, các nhà lãnh đạo, các nhà báo cũng là các vấn đề mà TC đòi VC phải đối phó. Đó là chưa nói tới kinh nghiệm lịch sử qua 1000 năm đô hộ mà lãnh đạo TC đã biết.

Để cho vấn đề không trở thành nghiêm trọng, Lãnh đạo VC phải có một chính sách hướng dẫn công luận qua các phương tiện truyền thông, như báo chí, truyền thanh, truyền hình, internet ....

Hướng dẫn gồm 2 mặt: một mặt định hướng và mặt khác kiểm soát
- Định hướng là ấn định một đường hướng phải theo: Nội dung các tin tức, tài liệu được qui định như thế nào để không làm tổn hại uy tín lãnh đạo đảng CSTH hoặc phơi bay sự thật bất lợi cho chính sách của TC. Như thế có nghĩa là làm tổn hại tới tình hữu nghị hay làm mất lòng tin của lãnh đạo TC đối với VC. Trong những năm qua, VC đã mẫn cán làm công tác này rồi: ngư thuyền của cư dân đảo Lý Sơn Quảng Ngãi bị tàu hải quân TC đâm và đánh chìm, làm cho ngư dân bị hất xuống biển. Sau đó, tàu hải quân bỏ đi. Đây là một hành vi xấu xa, tiêu cực của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Báo chí của CHXHCNVN không được gọi đích danh tàu hải quân TC, mà chỉ gọi là 'tảu lạ.' Tóm lại, không được nói một điều gì tiêu cực về TC. Ngoài ra, những gì có mục đích phô trương, để ca ngợi TC cần được khuyến khích, dù điều đó có nguy hại đến quyền lợi dân tộc Việt. Tờ báo điện tử, cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN dịch và đăng nguyên văn một bài phóng sự in trên báo Hoàn Cầu của Đảng CSTH quảng cáo một cuộc tập trận của hải quân TC trên bãi đá ngầm thuộc khu Chữ Thập của VN. Cuộc tập trận ấy được quảng bá là để bảo vệ Biên Cương (lãnh thổ của TC) của quân đội TC, dù các đảo ấy vẫn còn là của VN.

- Kiểm soát nguồn gốc của dư luận. Đây là vấn đề kiểm duyệt truyền thông gọi chung là báo chí. Báo chí không được đăng tải những gì kể cả sự thật liên quan đến Biển Đông. Các sự thật ấy có thể gây hoang mang trong dư luận, gây ra các chống đối, như biểu tình hay bạo động và có ảnh hưởng đến dư luận không tốt đối với TC. Điều này sẽ là nguyên nhân gây ra một cuộc chiến tranh bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ chống Trung Cộng.

Đối với quốc tế, cần cung cấp tin tức tài liệu như thế nào để đánh lạc hướng. Nhờ đó, các quốc gia liên hệ nhất là Hoa Kỳ hiểu rằng quyền lợi của họ được bảo đảm, không bị xâm phạm. Họ sẽ thụ động cho đến khi “sự việc đã rồi”.....

1. Tránh đưa ra những lời bình luận hoặc hành động
TC nhắm vào ai khi đưa ra cảnh cáo này? Truyền thông TC trong những năm gần đây công khai đe dọa lãnh đạo Đảng CSVN vì tội vong ân bạc nghĩa, vì tội chiếm nhiều đảo trong quần đảo Trường sa. Báo Hoàn Cầu không ngần ngại đưa ra các hình phạt là “giết” vì các tội trên. Mặt khác, trong hệ thống cai trị theo chế độ toàn trị, chỉ có lãnh đạo mới có quyền phát biểu hay đưa ra lời bình luận mà thôi. Rõ ràng câu trả lời là lãnh đạo VC là mục tiêu. TC cảnh cáo họ vì sự phản phúc của VC. Ta còn nhớ là khi Hillary Clinton tuyên bố Mỹ chủ trương tự do lưu thông trên Biển Đông vào tháng 7, 2010 tại Hội nghị ASEAN ở Hànội, Phó thủ tướng Phạm gia Khiêm gia nhập ngay nhóm 12 Quốc Gia ủng hộ quan điểm của Mỹ chống lại TC, và trước đó trong Hội Nghị Shangri-la hồi tháng 5 về quốc phòng, lãnh đạo VC cũng sắp hàng với Mỹ, khiến Bộ trưởng quốc phòng TC Lương quang Liệt công khai sỉ nhục lãnh đạo VC trước mặt các thành viên tham dự hội nghị.

Có 2 lãnh vực mà TC đề cập trong thỏa thuận này: 1) tuyên bố, và 2) hành động.

1. Tuyên bố: Lãnh đạo VC không được phát biểu điều gì làm tổn thương đến quyền lợi của TC như ủng hộ ASEAN đòi thương thảo đa phương theo quan điểm của Mỹ, như ủng hộ vấn đề quốc tế hóa Biển Đông.

2. Hành động: Tập trận chung với Mỹ hay với quốc gia khác, mua võ khí như máy bay, tàu thủy, cho Hoa Kỳ hay một quốc gia nào đó thuê mướn hải cảng Cam Ranh, v.v... để chống lại TC. Hành động còn gồm cả công dân biểu tình chống TC xâm lăng. Về vụ sinh viên Hà nội biểu tình chống TC nhân vụ Tam Sa, Tần Cương, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao TC trong một buổi họp báo quốc tế ở Bắc kinh vào ngày 18 tháng 1,2007 nhắn nhủ lãnh đạo VC “ Chúng tôi hy vọng chính phủ VN sẽ có thái độ trách nhiệm, đồng thời có các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những sự việc làm tổn hại đến quan hệ song phương như vậy.” Sau đó, CHXHCNVN huy động toàn lực sức mạnh gồm cơ quan chính quyền, cảnh sát, công an, đảng, đoàn, quân đội, tòa án, nhà tù để trấn áp người biểu tình. Nhiều người bị bắt bớ, giam cầm, tù đầy. Nhà báo Điếu Cầy đến nay vẫn còn bị giam. Công việc trấn áp ấy cho đến nay vẫn tiếp tục.

Một câu hỏi: Hồ xuân Sơn có phải là người có thẩm quyền thỏa hiệp một quyết định quan trọng này? Y chỉ là thứ trưởng ngoai giao. Vậy việc gặp mặt của y với Đới bỉnh Quốc, ủy viên Quốc Vụ Viện TC, một viên chức cao hơn Bộ Trưởng Ngoai Giao, Dương Khiết Trì, không phải là để bàn thảo hay thỏa hiệp, mà là để nhận chỉ thị thi hành. Như vậy câu hỏi là thỏa hiệp từ đâu mà có?

Ta được biết rằng từ 12 đến 18 tháng 4 vừa qua, TC đã cử tướng Quách Bá Hùng, Phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương TC sang Hà nội để gặp các viên chức hàng đầu của VC. Hùng là người đứng đầu trong thang quyền lực quân đội sau Hồ cẩm Đào, Tổng Bí Thư Đảng, kiêm chủ tịch Quân Ủy Trung Ương. Thoạt đầu, Hùng gặp Nguyễn phú Trọng, Tổng Bí Thư VC. Nội dung buổi họp không được công bố. Kế đó, Hùng họp với Nguyễn tấn Dũng. Bản tin cho biết là mục đích buổi họp là nhằm 'thăng tiến mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Việt nam'. Hai bên đã đồng ý hợp tác với nhau một cách chặt chẽ hơn để “tìm ra những giải pháp cơ bản nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Đây là điểm phát xuất của vấn đề. Hùng còn gặp Phùng quang Thanh ngày 13 tháng 4 để sắp xếp "một hợp tác chiến lược giữa hai quân đội" đi vào thực tế và đẩy mạnh hơn nữa 'sự hợp tác trong nhiều lãnh vực khác'. Theo Đài Bắc Kinh, Hùng đưa đề nghị 3 điểm: 1) Tăng cường tiếp xúc chiến lược, nắm vững định hướng đứng đắn phát triển quan hệ Trung Việt; 2) Coi trọng tuyên truyền hướng dẫn, tích cực tạo bầu không khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Trung Việt; 3) Làm phong phú nội dung giao lưu, nỗ lực nâng cao trình độ hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước.

Thỏa thuận ngày 25 tháng 6 tại Bắc Kinh phản ảnh những gì mà Quách Bá Hùng và Nguyễn tấn Dũng đã họp bàn ngày 13 tháng 4.

Ngoài ra, cũng trong thời gian này 6 ngày này, còn có 2 buổi họp quan trọng khác của các lãnh đạo VC và TC mà mục đích là để chuẩn bị thi hành các thỏa thuận mà Hồng Lỗi đưa ra. 1. Lê hồng Anh đi thăm Bắc Kinh. Tại Bắc kinh, Lê hồng Anh gặp Bộ trưởng Công An TC là Mạch kiến Trụ. Mạch kiến Trụ tuyên bố về buổi họp này: việc hợp tác thi hành công lực là một phần quan trọng trong công cuộc hợp tác hữu nghị Việt Trung, hy vọng hai nước sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong các lãnh vực như chống....., khủng bố, tăng cường công cuộc hợp tác truyền thống và thúc đẩy một chiến lược đối tác tổng thể giữa hai nước. Lê hồng Anh cam kết: Việt nam sẽ tham gia cùng Trung quốc trong nỗ lực tăng cường cơ chế hợp tác để chống tội phạm và duy trì trật tự xã hội. 2. Vương thế Tuấn, chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao TC sang Việt nam găp Nguyễn minh Triết vào ngày 17 tháng 4 để đẩy mạnh hợp tác ngành tư pháp VC và TC. Sau buổi họp, Nguyễn minh Triết đánh giá cao sự hợp tác của ngành tư pháp giữa hai nước, đề nghị tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lãnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vương thắng Tuấn phát biểu rằng VC và TC là hai nước theo chủ nghĩa xã hội, nên có nhiều điểm tương đồng, và cũng có những thách thức tương tự. Hệ thống luật pháp hai nước đều đóng góp một vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ luật pháp mỗi nước.

Như vậy chỉ trong vòng 6 ngày, có 5 buổi họp giữa các lãnh đạo cao cấp nhất giữa hai Đảng để chuẩn bị công tác toàn diện thực hiện thống nhất về đường lối cho Biển Đông, về mọi mặt như quân sự , an ninh, luật pháp. Cả toàn bộ guồng máy Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN được huy động và sử dụng để thực hiện mưu đồ bành trướng của TC đối nội cũng như đối ngoại.

Ngay sau 5 buổi họp này, Trương chí Quân sang Hà nội gặp Hồ xuân Sơn. Không có chi tiết về buối họp này. Nhưng ai cũng hiểu rằng Quân là thứ trưởng ngoại giao TC, gặp Hồ xuân Sơn thứ trưởng ngoai giao VC là để chuẩn bị thi hành những cam kết của VC về Biển Đông. Và bản thỏa thuận ngày 25 tháng 6 của Hồ xuân Sơn, đại diện các lãnh tụ cao cấp nhất của VC, với sự hiện diện của Đới bỉnh Quốc, một viên chức quan trọng hàng đầu của Đảng CSTH, trên cả Bộ trưởng ngoại giao Dương khiết Trì nói lên tầm quan trọng của công tác mà VC phải thi hành.

Hồ xuân Sơn chỉ đóng vai đại diện để lo việc thi hành quyết định của TC đã có từ hồi tháng 4. Và Thỏa thuận ấy được phổ biến trong trường hợp này ở cấp thứ trưởng làm giảm bớt lưu tâm của công luận, y như Lê công Phụng trong nhiệm vụ dâng đất và Vịnh Bắc Việt trước đây.
Với kế hoạch này, VC có nhiệm vụ vận động toàn lực của CHXHCNVN theo lệnh của TC để thực thi công tác bảo vệ quyền lợi của bá quyền TC trên Biến Đông như đã nêu trên,

ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ LONG TRỌNG TUYÊN CÁO:

1. Đả CSVN đang chuẩn bị một kế hoạch qui mô chống lại quốc dân Việt nam trong âm mưu giao Biển Đông cho Trung Cộng. Việc làm này còn đưa dân tộc Việt vào vòng nô lệ giặc Tàu; hơn nữa đặt dân tộc Việt vào vị trí bị sử dụng như một con cờ đối đầu với cả thế giới tự do, trong đó có Hoa Kỳ với siêu sức mạnh của họ. Đây là tội phản quốc, một trọng tội đối với dân tộc, không thể tha thứ được. Trong những năm qua, ít nhất là từ tháng 12 năm 2007, khi Trung Cộng chính thức lập cơ quan hành chánh Tam Sa để công khai sàt nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam vào lãnh thổ Trung Hoa, Đảng này không có một hành vi nào để bảo vệ chủ quyền, ngoài vài lời tuyên bố suông rằng về phương diện lịch sử, pháp lý Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam. Đảng này còn đi sâu vào con đường phản lại dân tộc bằng cách trấn áp lòng yêu nước của thanh niên Việt, đứng lên biểu tình hay lên tiếng chống lại chủ nghĩa bá quyền Trung Hoa. Nhiều người bị bắt, đánh đập giữa ban ngày trên đường phố, bị cảnh sát giam cầm, bị tòa án bỏ tù vì chống lại giặc ngoai xâm. Các hành vi này của CHXHCNVN đã làm cho tập đoàn lãnh đạo Đảng CSVN hiện nguyên hình là bọn Thái Thú người bản xứ đang đàn áp dã man dân của mình thay cho quan thầy TC với mục đích tiêu diệt lòng ái quốc của thanh niên Việt, để dâng hiến tòan bộ dân tộc và đất nước cho TC.
Tập đoàn này nay đã nằm trong thế kềm kẹp của Bắc kinh, hiện nay đang chuẩn bị bước đi mới để giúp cho Bắc Kinh tiến xa hơn ở Biển Đông. Việc Nguyễn tấn Dũng tuyên bố ở Nha Trang vào tối ngày 8 tháng 6 vể vụ tàu ngư chính cắt dây cáp của Viking 2 rằng “VN có ý chí và sử dụng tổng lực quốc dân vào việc bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ” hay VC mua tàu ngầm kilo, máy bay Sukhoi tối tân của Nga, xe tăng của Pháp, tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Quảng Nam trong tuần lể cuối tháng 6, tập trận với Mỹ và một số quốc gia khác mang ý nghĩa gì, khi phải thực thi Thỏa Thuận ngày 25 tháng 6?
Dân tộc VN không bao giờ tha thứ cho bọn Thái Thú này.

2. Tổ quốc Việt nam thực sự lâm nguy. Việt nam sẽ rơi vào vòng thống trị của Bắc phương không còn bao xa. Kết quả bi thảm này là do công lao của Đảng CSVN tận tụy đóng góp cho giặc ngoai xâm. Trong các tuyên cáo của Ủy Ban vào ngày 10 tháng 8 năm 2010, và ngày 29 tháng 8 về tình hình mới tai Biển Đông, Ủy Ban đã phơi bày thực trạng về đóng góp của bọn phản quốc cho giặc ngoại xâm; và với Lời Kêu Gọi của Ủy Ban nhân ngày Đại Hội Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 9, 2010, Ủy Ban kêu gọi mọi công dân yêu nước, trong cũng như ngoài nước, thuộc mọi tầng lớp xã hội, hãy nhất tâm đứng lên dành lại quyền làm chủ, thành lập một chính quyền của nhân dân đích thực, có tư cách đại diện chính thống cho toàn thể nhân dân qua một cuộc bầu cử tự do. Chỉ một chính quyền thực sự do dân chúng tự do tuyển cử mới có thể thống nhất được toàn lực quốc gia hầu đánh bại bất kỳ sự xâm lăng đến từ bất cứ nơi đâu.

3. Ủy Ban nhiệt liệt ca ngợi các thanh niên yêu nước, nam cũng như nữ, can đảm đứng lên công khai chống lại giặc ngoại xâm trong các cuộc biểu tình các ngày 5, 12, 19, 26 tháng 6 và 3 tháng 7 vừa qua tại Hà nội và Sài gòn, dù bị chính quyền CHXHCNVN ngăn chặn, trấn áp. UB rất lấy làm kính trọng các trí thức, các vị cao niên trong nước đã gia nhập công cuộc bảo vệ dân tộc, chống lại nạn ngoai xâm; khâm phục lòng dũng cảm của một em bé khoảng 5 tuổi tay cầm một biểu ngữ trước ngực đứng đầu đoàn biểu tình; của một thanh niên khuyết tật một mình lẽo đẽo, đi trong nhóm biếu tình; rất khích lệ khi thấy một thanh niên đứng trước một hàng rào cản, can đảm đối thoại với các cảnh sát VC mặc sắc phục, đứng hàng ngang, ngăn chặn người biểu tình, với các câu chất vấn làm cho các cảnh sát (có lẽ xấu hổ) phải quay mặt đi nơi khác; và cũng vô cùng khích lệ khi nghe được tin hôm chủ nhật 3 tháng 7 vừa qua, Cảnh sát bắt một vài thanh niên vào lúc cuộc biều tình tại Hà nội sắp giải tán và mọi người biết tin đã trở lại, đến bao vây trạm cảnh sát, khiến cảnh sát phải trả tự do cho các thanh niên ấy.

Các hào khí được thấy trong các cuộc biểu tình là động lực sẽ đánh bại mọi âm mưu xâm lăng của giặc ngoại xâm.

ooo

Ủy Ban ghi nhận rằng đám lãnh đạo VC như Nguyễn phú Trọng, Nguyễn tấn Dũng, Trương tấn Sang, Nguyễn minh Triết, Phùng quang Thanh, Lê hồng Anh, v.v... không cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, khi phải cúi đầu thần phục ngoại bang. Chúng tỏ ra nhẫn nhục, cam phận trước những đối xử tệ bạc của ngoại bang, ngay cả trước diễn đàn quốc tế như trường hợp Ủy Viên Chính Trị Bộ, Phó thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại Giao VC Phạm gia Khiêm bị Bộ trưởng ngoại giao TC Dương Khiết Trì sỉ nhục với sự hiện diện của 27 thành viên Hội Nghị vì tội về hùa với 12 thành viên Hội Nghị có liên hệ trực tiếp với Biển Đông về vấn đề quốc tế hóa Biển Đông dưới sự bảo trợ của Hillary Clinton. Kỳ bầu cử Đại Hội Đảng lần thứ 11 vừa qua, không thấy có tên của Khiêm trong danh sách trong Chính Trị Bộ nữa.


Làm tại California ngày 4 tháng 7 năm 2011

Đại Diện: GS Nguyễn văn Canh

Sunday, November 21, 2010

TUYÊN CÁO 1 -- Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ

 

            ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN  LÃNH THỔ 


TUYÊN CÁO


về Diễn Biến  Mới tại Biển Đông


Tháng 5 năm 2009, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (TC) gửi văn thư cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chống lại  CHXHCNVN (VC) và Mã Lai Á nộp hồ sơ nới rộng thềm lục địa tại Ủy Ban Thềm Lục, Liên Hiệp Quốc vào này 6 và 7 tháng 5.  Trong văn thư, TC xác nhận chủ quyền của chúng  trên Biển Đông, có kèm theo Bản Đồ hình lưỡi bò. Đây là hành vi chính thức trước Liên Hiệp Quốc để xác nhận chủ quyền của TC trên Biển Đông của Việt nam.


Trong những năm gần đây, TC đã có nhiều hành vi khác nhau, hoặc liên tục báo cho thế giới hoặc dằn mặt các quốc gia khác về cái mà chúng coi là xâm phạm đến chủ quyền của chúng trên Biển Đông của Việt nam.

Các hành vi này càng ngày càng tích cực và trực tiếp hơn, vì lẽ chúng nghĩ rằng chúng đã có cơ sở quân sự vững chãi trên Biển Đông và lực lượng hải quân hùng hậu đối đầu với bất cứ kẻ địch nào kể cả Hoa kỳ để bảo vệ quyền lợi của chúng,  gồm cả vủng biển  ngoài Biển Đông.


Truớc hết,  ngoài phạm vi Biển Đông:


Năm 2008, một viên tướng  thuộc Bộ Quốc Phòng TC đề nghị với Đô Đốc Keating, tổng tư lệnh quân đội Mỹ vùng  Thái Bình Dương  rằng Mỹ và TC nên chia đôi Thái Bình Dương làm 2: phía Tây, thuộc Mỹ và phía Đông, thuộc TC.


TC cho mọi người hiểu rằng quốc phòng của chúng trên mặt biển ngày nay là có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi"viễn dương". Có hai chuỗi đảo là giới hạn địa lý đề phòng thủ: 1) từ Nhật bản xuống Phi Luật Tân; 2) từ Nam Dương qua Guam xuống Úc Châu.

Rồi đến trong phạm vi Biển Đông:

Năm 2007, TC đòi hỏi với lời lẽ đe dọa  các công ti dầu BP ngưng khai thác dầu trong vùng Côn sơn dù đã có khế ước với VC và đang thi hành khế ước ấy, Exxon Mobil không được ký khế ước với Việt nam để khai thác dầu trong thềm lục địa của Việt nam.

Trong nhiều năm qua, từ tháng 5 đến tháng 8 mỗi năm,  TC thông cáo  cấm ngư dân Việt đánh cá trong một khu vực  trên vĩ tuyến 15 thuộc vùng Biển của Việt nam với lý do bảo vệ tài nguyên về hải sản của chúng. Chúng liên tục  cho các tàu tuần tra kiểm soát vùng  Hoàng Sa và Trường Sa, lùng bắt ngư dân Việt vì "vi phạm lãnh hải " của chúng, mang về  đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa xét xử, phạt tù,  phạt tiền đòi chuộc mạng. Ngoài việc  cướp  đoạt, tài sản, thuyền bè, tịch thu ngư cụ, chúng còn bắn giết hay đánh chìm thuyền đánh cá ngư dân Quảng Ngãi.


Hồi tháng 3, 2009, TC quấy nhiễu tàu của Mỹ như vụ cho vây xung quanh, cản trở tàu Impeccable của Mỹ hoạt động cách đảo Hải Nam 70 dận về phía Nam.


Hồi tháng 9, 2009, hải quân  TC tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật, có đổ bộ, nhảy dù trên đảo thuộc vùng đá Ngầm Chữ Thập, sâu xuống  phía Nam của  Trường Sa của Việt nam,   để "bảo vệ biên cương của tổ quốc". Tại khu vực này,  chúng đã xây sẵn  một số kiến trúc kiên cố  trên nhiều bãi đá ngầm khác nhau làm bộ chỉ huy quân đội, kho tiếp vận, bãi đáp trực thăng,  hệ thống viễn thông, văn phòng…


Tháng 3 năm 2010, Phụ tá Bộ trưởng Ngoai Giao Trung cộng, Cui Tiankai nói cho hai viên chức cao cấp của chính quyền Obama biết rằng TC hiện " xếp lời tuyên bố chủ quyền của TC trên Biển Đông ngang hàng với chủ quyền của TC ở Đài Loan và Tây tạng, Tân cương."  Đó là "quyền lợi cốt lõi" mà TC sẽ bảo vệ.


Với các căn cứ hải quân đã được bố trí và phối trí khắp Biển Đông từ các đảo Phú Lâm, Quang Hòa, Lincoln, Tri tôn  bao trùm cả khu vực xuống mãi phía Nam: vùng đá Chữ Thập và vùng đá ngầm Vành Khăn, với các hoạt động kể cả quân sự của hải quân dưới sự chỉ đạo từ căn cứ Tam Á ở Hải Nam, TC  tự cho rằng chúng đã xây dựng được đủ sức mạnh hải quân trong vòng hơn hai thập niên qua. Chúng đã công khai thách thức Mỹ về việc bảo vể chủ quyền này, ngụ ý chúng sử dụng võ lực để bảo vệ. Lời thông báo chính thức của Tiankai kể trên của TC cảnh báo, nếu không nói là thách thức, cho Mỹ biết rằng Biển Đông là ao hồ của chúng,  rằng chúng có quyền lợi sinh tử trên Biển Đông và  rằng chúng  phủ nhận quyền lợi của Mỹ, cũng như sẽ  không chấp nhận sự hiện diện của Mỹ trong khu vực này.


Tóm lại hành động của Trung cộng đã trắng trợn, trực tiếp đối đầu với Mỹ, một kẻ thù "nguy hiểm" đang thống trị thế giới. Trung cộng cho rằng nay  Mỹ đang sa lầy ở A Phú Hãn và khu vực Trung Đông và suy yếu. Chúng nghĩ rằng cần nắm lấy cơ hội để thay thế Mỹ và tiến vào địa vị thống trị toàn cầu, nhất là giải quyết vấn đề dân số: 800 triệu dân Trung Hoa cần phải di chuyển đến nơi khác, vì lãnh thổ Trung Hoa chỉ đủ cho 500 triệu mà thôi. Đây là ưu tiên nhất của chúng. Và như thế, chúng sẽ đạt được tham vọng bá chủ thế giới.

Thái độ và phản ứng của Mỹ như thế nào?


Tại Hội Nghị Đối Thoại Shangri-la vào 29 tháng 5, 2010, Robert Gates Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tuyên bố: "nói về tự do trên biển và tuân thủ luật quốc tế, Hoa Kỳ ủng hộ 'tự do lưu thông', thay vì giữ độc quyền, và Hoa Kỳ cũng ủng hộ quyền mọi người sử dụng không phận." Ngoài ra, Gates nói rằng " chính sách an ninh tương lai  của Mỹ sẽ dựa trên "quyền lợi thiết yếu và lâu bền trong vùng." Với chính sách trên, Hoa Kỳ nói rõ là 1) tất cả mọi quốc gia được tự do lưu thông trên Biển Đông và Thái Bình Dương theo luật quốc tế, như vậy phủ nhận tuyên bố đòi độc quyền của TC  và,  2)  Gates nối liền quyền lợi thiết thân và lâu bền của Mỹ với an ninh quốc gia.

Có nghĩa là Mỹ sẽ bảo vệ các quyền lợi ấy bằng sức mạnh.

Rồi tại Hội Nghị An Ninh Khu Vực do ASEAN tổ chức ở Hà nội, ngày 24 tháng 7, 2010,  Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng với tinh thần mà Bộ trưởng Gates nêu ra đã công khai, nhưng trực tiếp và cứng rắn bác bỏ lời tuyên bố hung hăng của Trung Cộng:


Khi nói về chủ quyền trên Biển Đông mà Trung cộng đòi hỏi, Clinton tuyên bố tại hội nghị rằng cần phân chia ra hai loại:  Chủ quyền trên toàn vùng Biển Đông và  Chủ quyền trên các quần đảo.


1)     Về chủ quyền trên toàn thể Biển Đông, Mỹ có lợi ích quốc gia đòi hỏi là phải có tự do lưu thông trên vùng biển, vùng trời theo luật biển quốc tế. Một viên chức của chính quyền Obama biện luận rằng Trung cộng không có căn cứ khi tuyên bố chủ quyền như vậy, vì không có người nào sinh sống trên đảo đá  và đảo san hô. Clinton đã thẳng thừng bác khước tuyên bố chủ quyền của Trung cộng.


2)     Về chủ quyền trên các quần đảo, Mỹ đòi hỏi  tất cả các bên tranh chấp trong vùng biển phải giải quyết các bất đồng, không bằng bạo lực, mà bằng thương thuyết như các bên đã đồng ý và ký kết trong bản Qui Tắc Hành Sử vào năm 2002 tại Cao Miên, và Mỹ không đứng về phía tương tranh nào.

Để giúp giải quyết các tranh chấp về chủ quyền , Mỹ kêu gọi các quốc gia ASEAN hợp tác với nhau vào một phía và thương thảo với phía bên kia là TC.


Trước lời tuyên bố này, Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoai Giao Trung cộng phẫn nộ, bỏ phòng họp đi ra ngoài. Một tiếng đồng hồ sau, Trì lại trở lại phòng họp, đọc một bản tuyên bố trong vòng 30 phút- mà một người tham dự gọi là thiếu mạch lạc, tố cáo Mỹ can thiệp vào quyền lợi của Trung cộng như bác bỏ chủ quyền mà Trung cộng tuyên bố về Biển Đông; như quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông mà Trung cộng chỉ muốn giải quyết tranh chấp chủ quyền trên các quần đảo này bằng cách song phương, nghĩa là chia các quốc gia Đông Nam Á ra để trị, bằng cách mua chuộc, hù dọa từng quốc gia một; như Trung cộng trước đó đã vận động không đưa vấn đề an ninh vào chương trình nghị sự, nay lại xảy ra tại Hội Nghị ASEAN.


Bản tuyên bố ấy của Dương Khiết Trì còn đi ra ngoài đề tài ở điểm là Trì chỉ trích, có tính cách miệt thị, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, không biết có phải vì với tư cách Chủ Tọa, CHXHCNVN không đủ khả năng kiểm soát buổi họp theo lệnh của TC hay không?


Và cuối cùng Trì còn đe dọa Singapore khi quay mặt vào Bộ trưởng Ngoai Giao George Yeo của nước này mà đe dọa ( không phải sỉ nhục): "Trung quốc là nước lớn và các nước khác là nước nhỏ. Đó là một thực tế."

Để cụ thể hóa cam kết trên, ngay sau Hội nghị  ASEAN kết thúc ở Hà nội,  Mỹ gửi hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington từ Nhật đến vùng biển Đông hải trong một cuộc tập trận với hải quân Hàn quốc nhân vụ Bắc Hàn đánh đắm  tàu ngầm Cheonan của nước này hồi tháng 3, 10,  mặc dù Trung cộng phản đối dữ dội cuộc tập trận này và Bắc hàn đe dọa dùng võ khí nguyên tử tấn công cuộc tập trận.


Sự hiện diện của George Washington là hành động để biểu dương sức mạnh  đối với thách đố của Trung cộng.

Để phản ứng với cuộc tập trận của Mỹ và Nam hàn, Trung cộng cũng tổ chức vội vã một cuộc tập trận ở "Nam Hải"để phô trương sức mạnh.


Cần phải thêm rằng một số quốc gia trong Khối ASEAN đã có một thái độ tích cực hơn, quyết tâm hơn trong việc bảo vể chủ quyền và độc lập chống lại âm nưu bá quyền của Bắc kinh. Nam Dương trong văn thư ngày 8 tháng 7, 10 có gửi một văn thư cho Tổng Thư Ký LHQ phản bác lập luận của Trung cộng viện dẫn  với bản đồ lưỡi bò mơ hồ để biện minh chủ quyền của chúng trên Biển Đông. Là một quốc gia không nằm trong nhóm có tranh chấp chủ quyền, và cũng là một quốc gia mạnh, đông dân trong khối ASEAN, Nam dương như vậy đã đứng về lập trường của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn âm mưu bành trướng của Băc Kinh. Hành vi đó trực tiếp giúp sức cho dân tộc Việt nam  bảo vệ lãnh hải và chủ quyền dân tộc.


Nam Dương cũng đã đặt mua thêm tìềm thủy đỉnh để bảo vệ lãnh hải. Mã Lai Á mua 2 tầm ngầm của Pháp. Úc mua/xây  thêm 9 tàu ngầm nữa và cũng đăt mua thêm 100 chiếc F.35 của Mỹ.


Hiện nay  Trung cộng  rất phẫn nộ với Mỹ vì rõ rệt làm tiêu diệt âm mưu bá quyền  truyền thống của nhà Hán, dù Trung cộng có tuyên bố sẽ có cuộc tập trận thứ hai để cảnh giác Mỹ  về chống phá các  quyết tâm của chúng. TC đã làm cho đối phương hiểu rằng chúng  có hoả tiễn Dong Feng 21 D với tầm xa 1,500 cây số có thể bắn chìm hàng không mẫu hạm của Mỹ từ xa, dù  đã phát triển hỏa tiễn bắn hạ vệ tinh của Mỹ để làm "mù" vệ tinh, không còn điều khiển các hàng không mẫu hạm, cũng như không theo dõi được các tàu ngầm nguyên tử 094 ( Jin Class) hay tàu ngầm Song S20 trang bị hỏa tiễn Yingji-8 di chuyển sâu dưới nước để bắn hạ hàng không mẫu hạm của Mỹ hoạt động trên mặt nước,  và với một dàn phóng đã xây sẵn trên một bãi đá ngầm thuộc khu vực Chữ Thập của Việt nam,  sức mạnh ấy sẽ không là gì với sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ George Washington đồ sộ như một thành phố dài 333 thước tây, với 6250 thủy thủ được trang bị đủ võ khí tối tân có thể tiêu diệt đối phương tại chỗ ngay khi kẻ thù mới khai hỏa.


UBBVSVTLT chưa nói tới hệ thống phòng thủ SDI với các võ khí laser (beamery weapons) nằm trên vệ tinh thường trực  bay quanh quĩ đạo, mỗi ngày 24 giờ. Chính võ khí này nếu đối phương khởi động hàng loạt tấn công trước,  sẽ tiêu diệt hết toàn bộ các cứ điểm quân sự, dàn phóng hỏa tiễn  tại chỗ, ngay khi bắn, trước khi hỏa tiễn bay đến mục tiêu, nghĩa là trước khi đến Hoa Kỳ để gây thiệt hại. Hình ảnh hỏa tiễn 'patriots' trong trận chiến vùng Vinh ở trung Đông là thí dụ. Với tình thế đó, chính võ khí của mình giết mình. Võ khí này đã làm cho Liên Bang Sô Viết thay đổi chiến lược từ giữa thập niên 1980 và đưa đến chế độ Công Sản Liên Sô sụp đổ. Cần nói thêm rằng sức mạnh của Liên Bang Sô Viết vào thời kỳ đó rất ghê gớm với từ 7000 tới 8000 dàn phóng hỏa tiễn, cố định hay di động, công khai hay che dấu, gồm cả tầu ngầm thường trực nắm dưới đáy biển, để dùng cho khoảng 40,000 đầu đạn nguyên tử.  Hoa Kỳ còn nhiều võ khí khác.


Vài chục quả bom nguyên tử, 5 chiếc tàu ngầm 094, hỏa tiễn DF 21D  của Trung cộng có nghĩa gì?

Với mưu đồ áp dụng chiến tranh nhân dân của Mao, bằng cách mua chuộc các nhà cầm quyền các quốc gia, kể cả Phi châu và với cung cách đầu tư khắp nơi trên thế giới  làm cơ hội/phương tiện để cho dân Trung Hoa  xâm nhập làm hậu thuẫn cho công tác thống lãnh thế giới về sau, Trung cộng cũng không thể đối đầu được với Hoa Kỳ dù chúng đã ước tính rằng chúng sẵn sàng hi sinh ½ dân số cho âm mưu này, chung cuộc chúng  nghĩ rằng vẫn còn 6 hay 700 triệu người.


Chúng sẽ chờ đến khi mà chúng chuẩn bị xong một tránh đánh cuối cùng bằng các phương tiện khác ngay tại Hoa Thịnh Đốn như chúng tính toán, với sự yểm trợ của dân Trung Hoa đã xâm nhập vào nhiều nơi trên thế giới. Như thế, còn phải chờ nhiều chục năm nữa.


Tập trận lần 2  của TC được loan báo để cảnh giác Hoa Kỳ chỉ là trò chơi hù dọa  những kẻ tay sai của chúng để tay sai không bỏ chạy. Đây là trường hợp VC và vài quốc gia đông Nam Á. Sỉ nhục CHXHCNVN một cách không nương tay trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo thế giới cũng nhằm mục đích này. Rồi, chung cuộc, chúng sẽ rút lui.  Rồi  nữa, mọi việc sẽ qua đi.Với Hoa Kỳ chính thức " nhập cuộc"  như trường hợp này là một dịp may hiếm có và tạo một tình thế thuận lợi để Việt nam có thể bảo vệ chủ quyền của Việt nam trên Biển Đông, cũng như bảo vệ độc lập  và bảo toàn lãnh thổ.


Vì ĐCSVN đã sai lầm chấp nhận làm thái thú người bản xứ cho Trung Cộng, làm tay sai cho  kẻ thù của dân tộc để bành trướng thế lực tại Việt nam, Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ đòi hỏi:


1. ĐCSVN, phải ra lệnh cho CHXHCNVN  gấp rút nắm bắt cơ hội này  bằng cách  lên tiếng công khai  đứng vào hàng ngũ của thế giới tự do, kêu gọi các quốc gia thấy được nguy cơ do Trung cộng gây ra, giúp chống lại bọn bá quyền Bắc Kinh xâm chiến Biển Đông, vì đã có các hậu thuẫn cần thiết.


2. ĐCSVN phải chấm dứt vai trò thừa sai cho Trung cộng. Một mặt, phải chấm dứt đàn áp dã man bất cứ ai lên tiếng hô hào Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt nam. Mặt khác  phải có hành động cụ thể bảo vệ ngư dân Việt đánh cá trên vùng biển của cha ông để lại khi  Hải Quân Trung cộng bắn giết, bắt bớ tù đầy ngư phủ hay đòi tiền chuộc mạng. Còn nữa, phải nhân danh là chủ nhân ông, lên tiếng tố cáo trước quốc tế và tích cực chống lại các công tác xây dựng thêm các căn cứ quân sự trên các bãi đá ngầm quanh vùng Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng đang xây cất thêm các kiến trúc tại đảo Tri tôn, một đảo gần Đà nẵng, và đang mở rộng thêm hải cảng thuộc đảo Phú lâm. Hơn thế nữa, ĐCSVN phải chấm dứt các khế ước cho thuê rừng dài hạn và thu hồi đất đã cho thuê tại 18 tỉnh, tại những nơi đây  quân xâm lược phương Bắc  sẽ  xây dựng căn cứ địa ngõ hầu kiểm soát lãnh thổ Việt nam.3. Thái Độ và hành động của CHXHCNVN chống lại chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh trước tình thế này phải thể hiện công khai,  minh bạch. Đó là đều cần thiết và bắt buộc để có đồng minh giúp bảo vệ lãnh hải, được sự ủng hộ của dân chúng, một yếu tố phải có, để bảo vệ độc lập quốc gia, bảo vệ lãnh thổ. Việc mua 6 chiếc tàu ngầm "kilo" và một  tá máy bay Sukhoi của Nga, mua radar và một số thiết bị quân sự của Pháp tự mình CHXHCNVN không thể đọ sức với hay chiếm lại các đảo đã mất được, nghĩa là các phương tiện ấy không là một cái gì so với sức mạnh của đối phương. Vì thái độ mập mờ dấu giếm, với các hành động mà ĐCSVN đã làm một cách công khai với tư cách là tay sai của Trung cộng trong nhiều năm qua , quốc dân Việt nam có thể nghi ngờ  rằng nếu có chiến tranh xảy do Trung cộng chủ mưu để chiếm Đông Nam Á , và ĐCSVN đã bị ĐCSTH khống chế như hiện nay thì với các phương tiện quân sự kể trên  CHXHCNVN sẽ sử dụng chúng với vai trò của một tên lính tiền phong đánh thuê trong âm mưu bành truớng của Bắc Kinh.


4. UBBVSVTLT nghiêm trọng cảnh giác ĐCSVN rằng dù tự  nguyện hay bị lôi cuốn vào vị trí  làm lính            

tiền phong của kẻ thù của dân tộc trong âm mưu Hán hóa vùng Đông Nam Á và cả thế giới thì  hiểm họa

gây ra cho dân tộc rất to lớn: dân Việt có thể đi tới bị tàn sát trước võ khí hiện đại có sức hủy diệt tập thể

lớn của Hoa Kỳ. Ngay cả tính mạng của các lãnh đạo ĐCSVN sẽ bị tiêu diệt trước khi quân xâm lăng TC có hành động khởi động thôn tính các quốc gia Động Nam Á. Đừng tưởng rằng với 16 chữ vàng mà lãnh đạo VC luôn xưng tụng mà được TC bao che hay bảo vệ.


Chúng rất thâm độc, với kiến thức khoa học và với phương tiện hiện đại,chúng có thể dàn cảnh để mượn tay Hoa kỳ tận diệt dân tộc Việt, thừa cơ hội chúng sẽ chiếm tòa thể lãnh thổ Việt nam. Bằng cớ vừa mới xảy ra là nếu Dương Khiết Trì, đại diện chính thức của Đảng CSTH  coi trọng VC như một đồng chí "tốt",láng giềng "tốt", dù đã được các lãnh đạo VC nhiều lần hô hán rằng mối liên hệ giữa 2 đảng và hai quốc gia đã lên được 'các' tầng cao mới, đã không sỉ nhục công khai lãnh đạo CHXHCNVN trước mặt các nhà lãnh đạo thế giới như trong kỳ họp Hội Nghị An Ninh Khu Vực tháng 7 vừa qua là một thí dụ.


Lãnh đạo Việt cộng nên nhớ kỹ rằng tự mình đã có đóng góp vô giá cho Trung Cộng trong  thập niên  vừa qua như hiến đất, dâng vịnh qua các hiệp định 1999, 2000 lại còn không nể mặt, không được coi là một đấy tớ trung thành và bị đối xử tệ bạc như thế. Hoàng văn Hoan trong thời gian lưu vong ở Bắc Kinh bị đối xử như thế nào, thì lãnh đao Việt cộng biết rõ hơn người ngoài. Rồi, Pol Pot trước đây là được Trung cộng che chở như thế nào, rồi cũng bị bỏ rơi, một cách nhục nhã là thí dụ khác.


         Nên học các  bài học này để có thể sống với cộng đồng dân tộc và quốc tế./.

                        Làm tại California ngày 10 tháng 8 năm 2010

                                    Đại diện: GS Nguyễn văn Canh

 

TUYEN CAO 2 -- Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ

 

ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ
TUYÊN CÁO 2
ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ

Trang 1

Về Diễn Biến Mới tại Biển Đông

(Tiếp theo Bản Tuyên Bố ngày 10 tháng 8, 2010

vừa qua về tình hình Biển Đông)

Cũng cần nhắc lại rằng vào tháng 3, 2010, thứ trưởng ngoại giao Trung Cộng (TC) là Cui Tiankai đã công
khai báo cho Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ James Steinberg và Giám đốc các vấn đề châu Á tại Hội đồng
An ninh Quốc gia Mỹ Robert Jeffrey trong một buổi viếng thăm chính thức tại TC, có mặt của Ủy viên
Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì rằng chủ quyền của Trung Cộng trên Nam
Hải (Biển Đông của Việt nam) là "quyền lợi cốt lõi". Trung cộng coi quyền lợi này ngang bằng với quyền lợi của
chúng ở Đài Loan, Tân Cương và Tây Tạng. Sự công bố chính thức chính sách mới này cho hai viên chức
của Mỹ biết trong buổi họp có tính cách long trọng như vậy là một quyết tâm mới của TC thách đố trực tiếp
với Hoa Kỳ. Trung cộng tự coi là chủ Biển Đông của Việt nam, và như thế bảo Mỹ không được lui tới hay "xâm
phạm."


Ta cần kiểm điểm lại một số sự kiện:


A. Về phia Mỹ:


Trong tình thế mà bá quyền Trung cộng trực tiếp thông báo về chủ quyền trên Biển Đông cho Mỹ mà Trung cộng coi là kẻ
thù nguy hiểm nhất có thể làm cản trở sự bành trướng của chúng khắp nơi trên thế giới, Mỹ bị dồn vào một
vị trí phải có một thái độ và hành động để bảo vệ quyền lợi của mình không những tại Biển Đông và cả tại
vùng Thái Bình Dương.
Tại Hội Nghị An Ninh Khu Vực
ASEAN tại Hà nội vào cuối tháng 7 vừa qua, Mỹ
bác khước thẳng thừng quyền lợi cốt lõi của Trung Cộng. 12 quốc gia tham dự hội nghị ủng hộ lập trường của Mỹ.
Trong số này có CHXHCNVN. Rồi, Mỹ cùng Nam Hàn tổ chức tập trận trên Hoàng Hải và tàu chiến của
Mỹ vào Việt Nam, như đã nói trong Tuyên cáo 1.

 

Tiếp theo đó, Mỹ cung cấp viện trợ quân sự và khuyến
khích các quốc gia trong khối
ASEAN, và một số quốc gia khác trong toàn vùng đứng ra bảo vệ lãnh thổ của
mình, chống lại chủ nghĩa bá quyền của Trung Cộng. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, Đô đốc Robert Willard, Tổng tư lệnh Hải Quân Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương đến Phi Luật Tân cam kết với Tổng tham mưu trưởng Quân Đội
Phi là Ricardo David về viện trợ và huấn luyện quân sự cho Phi Luật Tân để bảo vệ lãnh thổ Phi. Nhiều
quốc gia khác đã nhận viện trợ của Mỹ. Một liên minh quân sự đã thực sự thành hình chống lại chủ nghĩa bá
quyền Trung Cộng do Mỹ cấm đầu.


B. Về Phía Trung Cộng:


Phản ứng của Trung Cộng được ghi nhận như sau:
Su Hao trong Nhân Dân Nhật Báo của Trung Cộng, số ra ngày 20 tháng 8, nhân việc viện trợ của Mỹ cho Phi với lời lẽ qui trách nhiệm, ám chỉ rằng Mỹ là thủ phạm gây ra bất ổn trong vùng. Su Hao nói: hiện nay sự hợp tác
[giữa Trung Cộng và các quốc gia trong vùng] tại Biển Đông đang phát triển thuận lợi, rằng tình hình tại đây hòa
bình, ổn định và phát triển tốt...., rằng việc Mỹ khuyến khích, cam kết viện trợ quân sự cho các quốc gia
trong toàn vùng Đông Nam Á, thêm vào đó có cả Ấn Độ, Úc, Nhật, Đại Hàn và Đài Loan để họ bảo vệ lãnh
thổ là chống lại chủ trương của TC và làm cho tình hình tốt đẹp đó xấu đi.

 


Su Hao tố cáo rằng các nước lớn bên ngoài khu vực tham gia vào Biển Đông đã gây ra không khí căng
thẳng mới. Trên nhân dân Nhật báo hôm 17/08 có bài nhận định của biên tập viên kỳ cựu Li Hongmei đã
gọi đích danh VC, cảnh cáo nghiêm khắc, nhắm chủ đích ngăn chặn VC đi theo Mỹ: "Việt Nam không nên
đùa với lửa", với ý nghĩa là VC không được đi theo Mỹ để chống lại chủ trương bành trướng của TC. Đó là
điều nguy hiểm. Ngoài lời cảnh cáo nặng lời và trịch thượng trên, Li Hongmei còn đe dọa mạnh mẽ, trực tiếp
với giọng điệu hằn học, không khoan nhượng với VC: "…

 


ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ TUYÊN CÁO 2
ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ Trang 2

 


Có lẽ Việt Nam cần nhận thức rằng bị kẹt giữa hai cường quốc là một trò chơi nguy hiểm... Nếu cứ tiếp tục khích động các nước lớn đối chọi nhau thì không ai khác ngoài Việt Nam sẽ phải hối hận trước." …"…hành động của Việt Nam lúc này là rất ích kỷ, chỉ biết đến mình... và đồng thời quá đề cao chiếc ô dù bảo trợ của Chú Sam." Ở một đoạn khác của bài báo, Li Hongmei dăn đe đến mạng sống của lãnh đạo VC: "…

 

Việt Nam nên từ bỏ ảo tưởng rằng nếu có bảo trợ
của hải quân Mỹ thì muốn làm gì ở Biển Đông cũng được. Giả sử Trung Quốc và Việt Nam có xung đột vũ
trang, thì không một hàng không mẫu hạm của bất cứ quốc gia nào có thể bảo đảm an toàn cho Việt
Nam." Hết đe dọa, tác giả bài báo lại vuốt và lôi kéo VC vào phe TC để đối đầu với một liên minh thế giới
đã thành hình do Mỹ lãnh đạo, khi nói rằng : "sự xích lại giữa hai nước cựu thù Hoa Kỳ - Việt Nam sẽ phải
trả giá đắt. Tốt nhất, hãy giữ quan hệ xây dựng với Trung Quốc."

 


C. Vị trí của VC trong vụ Biển Đông:


VC nghĩ gì và làm gì? 2 viên chức VC đã đại diện
CHXHCNVN giải quyết vấn đề này:


1). Nguyễn chí Vịnh, Trung tướng- mọi người đều biết rằng, y là một người mà Trung Cộng tín nhiệm nhất,
đã vất vả mới được đưa vào vị trí then chốt về quốc phòng an ninh, nay là Thứ trưởng quốc phòng, vì có các
chống đối mạnh mẽ của cả một hàng ngũ lãnh đạo 'cách mạng cụu trào', công thần của đảng. Theo tính tóan
của Trung Cộng, Vịnh được dự trù thay thế Bộ trưởng quốc phòng Phùng quang Thanh, và còn tiến lên cao hơn nữa là Tổng Bí Thư, Đ
CSVN. Trong mấy ngày vừa qua, dù ở chức vụ cấp thấp, nhưng Vịnh đang đóng vai trò
lấn át, thực hiện các quyết định quan trọng thay mặt cho Đảng
CSVN về an ninh quốc phòng với các đối tác
quốc tế.


Theo báo chí, sáng ngày 17 tháng 8, Nguyễn Chí Vịnh đã gặp với Robert Scher, phụ tá Bộ trưởng quốc
phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội ở cấp thứ trưởng để bàn về những vấn đề liên quan đến chính sách quốc phòng,
quan hệ quốc phòng song phương và bàn các biện pháp để tăng cường quan hệ quốc phòng hai nước. Mỹ
cũng dự định tiếp tục hợp tác với Bộ Quốc phòng VC về đào tạo sĩ quan Việt cộng chuyên nghiệp tại các
trường và học viện quân đội của Mỹ.
Ngoài ra, trong cuộc họp báo với tờ Quân Đội Nhân Dân ngày 8 tháng
8, Vịnh tuyên bố đã họp với 70 đại diện các nước
ASEAN bàn về việc chuẩn bị cuộc họp quốc phòng vào
tháng 10 tới tại Hà Nội. Vịnh loan tin (chúng tôi đã mời các bộ trưởng quốc phòng của 10 nước
ASEAN cùng
với 8 bộ trưởng quốc phòng các nước khác đến Việt Nam họp vào tháng 10 tới. Trong số khách mời ấy có
Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và cũng có Hoa Kỳ, Nga và Úc.)


Nhân dịp này, Vịnh không quên cam kết công khai với Trung Cộng: "Phát triển quan hệ hải quân với Trung Quốc là
một hướng ưu tiên trong quan hệ đối ngoại Quốc phòng của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai
nước. Hiện nay mối quan hệ đó đã đạt được nhiều thành tựu, hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn đại
biểu cấp cao, tiến hành giao lưu sĩ quan hải quân, tuần tra chung, lập đường dây nóng và gần đây nhất đã
tiến hành diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên biển. Có thể nói, quan hệ hải quân giữa Việt Nam và Trung Quốc
đã được phát triển theo đúng tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo hai Đảng, hai
Nhà nước đã cam kết."


Với cam kết như trên thấy vẫn chưa đủ, ngày 22 tháng 8, Vịnh sang Trung Cộng gập Bộ trưởng quốc phòng Lương quang Liệt và sau đó phát biểu trước báo chí, Vịnh nhấn mạnh rằng mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước láng giềng là "tốt đẹp", và tuyên bố chính sách "ba không" của VC. Đó là « không tham gia các liên minh
quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân
sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia.» Qua Nguyễn chí Vịnh, Đảng
CSVN đã
tái xác định vị trí mới của Đảng này vì những đe dọa của Trung Cộng và đã thay đổi hẳn lập trường so với những gì mà người ta đã thấy xảy ra tại Hội Nghị ASEAN trước đó mấy tuần.

 


ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ TUYÊN CÁO 2
ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ

Trang 3


Như vậy, Đảng
CSVN qua Nguyễn chí Vịnh nhất quyết tỏ ra trung thành với chủ trương bành trướng
mà TC đưa ra, rứt khoát từ bỏ lập trường liên minh với Hoa Kỳ và các quốc gia khác trong hội nghị
ASEAN. Dù có cam kết như trên, VC đã rõ rệt e ngại về các cảnh cáo nghiêm khắc của TC vì bị kết tội
là phản bội và có thể vẫn còn nhớ tới điều mà Đặng tiểu Bình trước đó đã gọi VC là quân phản phúc,
và dạy VC một bài học về tội phản bội vào năm 1979. Và lần này lưỡi gươm của TC vẫn còn lơ lửng
trước mắt VC.


2. Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương Việt – Trung (UBCĐ). TC có một cơ chế được thiết lập công
khai để kiểm soát VC và thi hành kế hoạch của chúng trên lãnh thổ VN, ngoài an ninh, quốc phòng. Đó là
UBCĐ. Uỷ Ban này được thiết lập từ 2006 để chỉ đạo, phối trí sự hợp tác giữa Trung Cộng và VC. Hợp tác cái gì?
Vì là 2 Đảng anh em, vì là hai quốc gia cùng theo Xã Hội Chủ Nghĩa, nhất là ai cũng biết toàn thể nhân dân
Việt nam, kể cả một đa số lãnh đạo hàng đầu của Đảng, tại chức hay đã về hưu, có nhiều 'dị ứng' và quyết
liệt chống lại với âm mưu bá quyền, đầy tham vọng bành trướng của nhà Hán, Trung Cộng cần có Ủy Ban do người Việt nam thi hành các dự án của Trung Cộng để giúp đạt mục tiêu của Trung Cộng tại Việt nam trong mọi lãnh vực được trôi chảy, êm thấm theo nguyên tắc 16 chữ vàng và 4 tốt mà TC đề ra trước đây.


Cũng như Vịnh, ngày 1/7, 2010, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, Phạm Gia Khiêm đã
đến Bắc Kinh . Khiêm cùng với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Cộng, Đới Bỉnh Quốc, đồng chủ tọa buổi họp để chỉ đạo công tác hợp tác song phương Việt-Trung . Cuộc họp này xảy ra ngay trước hội nghị An Ninh Khu Vực
ASEAN được tổ chức tại Hà nội. Có lẽ sợ VC xé rào nghĩa là đi theo Mỹ trong Hội Nghị ASEAN chống lại
lập trường của Trung Cộng, TC cần phải có biện pháp ngăn chặn những gì xảy ra trong nội bộ Việt nam, trong chính quyền và trong dân chúng, và đó là lý do sự có mặt của Pham gia Khiêm tại TC vì Khiêm là người chịu
trách nhiệm trong lãnh vực này.

 

Theo Tân Hoa Xã, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định Việt Nam
sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc giải quyết thích hợp các vấn đề lãnh hải dựa trên tình hình chung của mối
quan hệ song phương, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, và nhu cầu duy trì sự ổn định, đồng thời sẵn
sàng tăng cường hợp tác với Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực khác, dĩ nhiên là về mặt hành chánh, xã hội và
chính trị trước tình thế mới.


Dù cam kết hợp tác 'giải quyết thích hợp' với Trung Cộng về vấn đề Biển Đông, Khiêm lại có hành vi không 'thích hợp' tại Hội Nghị
ASEAN. Sự phản trắc đã manh nha. Đó là nguyên do Khiêm bị Dương khiết Trì "mắng" tại Hội Nghị này. xxxxx


Về vụ Biển Đông , qua báo chí của Hoa Lục, ta cần phải phân tích phản ứng của Trung Cộng về hành vi của VC nhân vụ Việt cộng theo chân 12 quốc gia tham dự Hội Nghi An Ninh Khu Vực
ASEAN họp tại Hà nội khi
CHXHCNVN ủng hộ lập trường của Mỹ.


TC đưa ra những cảnh cáo, đe dọa một cách nghiêm khắc, trực tiếp, công khai như trên, ngoài lời hạ nhục
VC trước sự hiện diện của 27 Bộ trưỏng Ngoại Giao tham dự buổi họp.


1. Đảng
CSVN bị TC coi là "giặc chiêm đất". "Giặc VC" (danh từ của Trung Cộng dùng để chỉ VC) đã chiếm các đảo ở Tây Sa (Trường Sa của Việt nam). Vì có sự chiếm đóng 'bất hơp pháp' của giặc (VC), nên Trung Cộng đưa tàu hải quân xuống "chiếm lại" 6 đảo đá ngầm vào tháng 3 năm 1988. Khi đến chiếm các đảo này, Trung Cộng bắn, giết 64 lính hải quân của CHXHCNVN mà Trung Cộng biết rõ lính hải quân ấy đang làm nhiệm vụ tiếp tế, cung cấp lương thực, nước uống cho một số quân nhân đang đóng trên đảo. Công tác như thế của họ đã kéo dài một cách bình yên cả chục năm nay. Họ không ở trong vị trí chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của tổ tiên như hải quân VNCH vào tháng 1 năm 1974.

 

 

ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ TUYÊN CÁO 2

ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ

Trang 4


Hình video do Trung Cộng phổ biến cho biết lần này 64 hải quân đó đang lội vào đảo
đá ngầm Gạc Ma (Johnson), đi thành một hàng dọc, có người trên đầu có đội một vật dụng gì, tay không
mang súng. Mực nước biển ở ngang thắt lưng của một số lính; ở một chỗ khác, lính hải quân phải bơi vì mực
nước biển rất sâu, người ta chỉ trông thấy đầu của họ ở trên mặt nước. Bất thình lình, một số tàu hải quân Trung Cộng xuất hiện và sử dụng võ khí nặng như trọng pháo, súng máy, từ xa ồ ạt bắn vào họ như mưa, thay vì vớt họ
lên và đuổi họ về đất liền. 64 lính này không chuẩn bị và cũng không ở tư thế chiến đấu bảo vệ lãnh thổ.

Ngay giữa biển khơi, họ không có đường chạy trốn vì bị đánh úp bất ngờ, không có võ khí trong tay để bắn
trả, không có nơi trú ẩn. Họ là mục tiêu cho địch bắn giết và đích thực là nạn nhân của chính sách của Đảng
CSVN. Và hành động dã man đó của TC là biểu tượng cho 'kế sách' truyền thống trong thủ đoạn bành
trướng của nhà Hán. Đ
CSVN phải chịu trách nhiệm về sự hi sinh vô nghĩa của họ.

 


2. Đảng Cộng sản Việt nam bị gọi là "quân phản trắc'. TC cho là đã "giúp" đỡ Đảng
CSVN- trong ý nghĩ
là nhờ Trung Cộng mà VC đã thành công, chiếm được chính quyền ở Việt nam. Kẻ chịu ơn, nay lại không trung
thành, phản lại chủ, lại công khai đứng về phe Mỹ trong Hội Nghị
ASEAN. Trong tinh thần đó, Nông đức
Mạnh dù có tự thú là người Choang, một bộ lạc của Trung Hoa ở Quảng Tây được gây dựng để lãnh đạo VC,
Đỗ Mười, Lê đức Anh, Nguyễn tấn Dũng, Trương tấn Sang, Nguyễn minh Triết, Lê khả Phiêu, Võ văn Kiệt (
đã chết), Nguyễn phú Trọng, Lê hồng Anh, Phùng quanh Thanh, Tô huy Rứa, Trần đức Lương, Phan văn
Khải… v.v. và với những kẻ thừa hành cấp dưới như Phạm gia Khiêm, Nguyễn chí Vịnh đã và đang 'lăn xả'
vào để lập công hay cam kết thi hành nhiệm vụ của kẻ đóng vai trò Thái Thú của Trung Cộng vẫn không
được TC tin. TC e ngại vì các thái thú ấy trong tình thế mới có thể 'phản bội' vì đã và đang 'bắt tay với kẻ
thù của Trung Cộng là Mỹ', 'sử dụng Mỹ làm cây dù che chở', kể cả 'bảo vệ sinh mạng' nữa. Đó là lý do mà TC phản ứng gay gắt mà không ai có thể nghĩ tới.

 

Tuyên bố của TC trích dẫn trên đây mang đầy đủ ý nghĩa ấy.
Báo chí Trung Cộng có nói tới trừng phạt. Câu hỏi là trong tinh thần này, Trung Cộng quan niệm như thế nào khi nói về trừng phạt VC? Về lần trừng phạt Đ
CSVN năm 1979, Đặng tiểu Bình chỉ nói là dạy Việt nam một bài học, vì đã phản bội, đi theo Liên Bang Sô Viết, chống lại TC. Lần này, lời lẽ thô bạo, cục cằn nhưng không thiếu
nghiêm khắc, xuất phát từ cửa miệng của vài kẻ trong báo chí chính thức của TC. Trong bài của Vũ cao
Đàm dịch báo Trung Cộng và đăng trên Bauxite, ngày 18 tháng 5 năm 2010 có câu kết luận là "Việt Nam -Vật tế cờ cho trận chiến thu hồi Nam Sa" ["Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ đăng" đăng trên mạng của Trung
cộng ngày 9 tháng 1, 2010].

 

Bài đó đã nói rõ là phải giết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ trong trận
chiến thu hồi Nam Sa. (Cước chú: dịch giả đã lịch sự khi dịch chữ 'khấu' là giặc. Chữ này có một ý xấu hơn
là 'giặc' từ chữ 'tặc' mà ra. Đó là đồ /quân ăn cướp, như người Việt thường nói 'phường thảo khấu.')
Đây là chi tiết liên hệ của bài viết: "Quần đảo Nam Sa (Việt Nam gọi là Trường Sa) vốn dĩ là chuỗi ngọc trai
lấp lánh của đất mẹ Trung Hoa, nhưng lại bị nhiều kẻ trộm cắp ( thảo khấu), muốn chiếm đoạt, giành giật,
việc này chỉ làm phân tán đi ánh hào quang của chuỗi ngọc trai mà thôi.Trong số các đảo bị các nước chiếm
đoạt, bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ơn bội nghĩa đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều
nhất."


Nội dung đoạn này đề cập tới "tội danh", "thủ phạm" và "hình phạt".

Ta phải phân tích những vấn đề này để hiểu về ý định Trung cộng.


1. Tội danh: VC bị qui kết 2 tội: vong ân bội nghĩa và chiếm đóng đảo (trái phép)về tội vong ân bạc
nghĩa. Hồ chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng
CSVN vay nợ quá nhiều Trung Cộng, kể cả nợ tiền bạc,
viện trợ quân trang quân dụng, công lao giúp đánh bại 2 đế quốc hàng đầu của thế giới, và giúp chiếm được
chính quyền, công lao giúp xây dựng xã hội chủ nghĩa v.v. Nay chúng phản lại chủ: "công khai đi với kẻ
thù" của Trung quốc là Mỹ, "khích động các nước lớn đối chọi nhau", "ích kỷ, chỉ biết đến mình"... ,
'quá đề cao chiếc ô dù bảo trợ của chú Sam" .. "để bảo vệ an toàn.

 

 


ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ TUYÊN CÁO 2
ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ Trang 5

 


- -Còn về tội chiếm đảo. Hiên nay,
CHXHCNVN có quân đội chiếm giữ 21 đảo thuộc Trường Sa của Việt
nam. Đảo lớn nhất là đảo Trường Sa của quần đảo Trường Sa. Các đảo này thuộc quyền sở hữu của Việt
nam. Suốt thời kỳ Pháp thuộc, người Pháp quản trị các đảo ấy. Khi Pháp rời Việt nam, Quốc Gia Việt nam ,
rồi Việt nam Cộng Hòa kế thừa quản trị, có đưa quân ra trấn giữ cho đến khi Việt cộng chiếm chính quyền
vào năm 1975.
CHXHCNVN kế tục công việc chiếm đóng các đào này.

 


2. Ai là thủ phạm?

 

Bài báo nói rằng thủ phạm là 'giặc Việt nam' hay 'bọn Việt nam'


a) Ý định phạm pháp: Khi nói tới kẻ phạm pháp, các luật gia trước hết phải nêu câu hỏi về 'ý định phạm
pháp' của thủ phạm. Bài báo viết: -Việt nam tăng cường phát triển lực lượng hải quân, không quân để đối
đầu với ta (Tàu cộng). Việt Nam là bọn tham lam, kiêu ngạo, vô lễ, tuyệt đối không thể thông qua đàm phán
để chiếm lại quần đảo Nam Sa, không chiến đấu thì không thể thu hồi lại biên cương quốc thổ. -Và các hành
vi 'phản bội' của VC đã lộ rõ ý định ấy khi lãnh đạo VC mua tàu Kilo, máy bay Sukhoi, và nay cho hàng
không mẫu hạm George Washington vào Đà nẵng, tàu John Mc Cain vào Tiên Sa và phản lại Trung Cộng bằng cách
đi theo Mỹ trong Hội Nghị An Ninh Khu Vực
ASEAN cuối tháng 7 tại Việt nam, mua thiết bị quân sự của
Pháp v.v. Bài báo nói rằng 'bọn giặc Việt nam' hay có chỗ nói 'bọn Việtnam' là thủ phạm. Chúng phạm các
tội: 'vong ân bội nghĩa' và 'đã chiếm đảo' (của Trung cộng)


b) Cần phải minh định rõ ai 'kẻ phạm pháp' vì Trung Cộng dùng nhóm danh từ 'giặc Việt nam' hay có chỗ nói 'bọn
Việt nam'
. Nhóm chữ này không xác định rõ ai là thủ phạm, vì có 2 nhóm khác nhau có thể là thủ phạm:
Nhân Dân Việt nam hay Đ
CSVN?


1). Nhân dân Việt nam? TC có ý định dùng chữ 'bọn Việt nam' hay 'giặc Việt nam' đồng nghĩa với tòan thể
nhân dân Việt nam và coi họ là thủ phạm? Nếu ai có ý định đó, thì ta có thể phản bác: (a) Về tội chiếm đảo.
Nhân dân Việt là những người bị trị, bị VC áp bức, không được coi là một đơn vị hay một tập thể, không có
võ khí trong tay. Đ
CSVN đã và đang đàn áp một cách dã man đối với ai đòi bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải.
Đảng này theo lệnh quan thày là TC, thi hành chính sách đàn áp ấy đối với họ. Họ không được quyền bảo vệ
lãnh hải, thì làm sao chiếm đảo được. Ngay cả khi ngư dân Việt cũng không được quyền hành hành nghề trên
lãnh hải Việt nam để sinh sống. Họ dùng thuyền gỗ ra biển khơi đánh cá, bị tàu hải quân Trung Cộng bắn giêt, bắt giam và cướp đoạt tài sản, và còn bị đòi tiền chuộc mạng vì tội " vi phạm lãnh hải".

 

Vậy nhân dân Việt nam

không thể và cũng không phải lả bọn Việt nam hay giặc Viêt nam trong tình thế này. Do đó, họ không là thủ
phạm chiếm đảo. (b)Về tội vong ân bội nghĩa. Nhân dân Việt nam có là thủ phạm của tội này không? Câu
trả lời là Nhân dân Việt nam đâu có bao giờ vay mượn gì của Trung Cộng, nên không có nợ nần gì với TC. Vì vậy nếu qui trách cho nhân dân Việt nam phạm tội "vong ân bội nghĩa" để trừng phạt bằng tội bị 'giết' ( tử
hình) là một điều không thể chấp nhận được. Ngược lại Trung hoa đã nợ nhận dân Việt nam rất nhiều qua
1,000 đô hộ. Nhân dân Việt nam chưa hỏi tội TC thì thôi.

 


Đảng
CSVN với các hành vi mờ ám trong bao nhiêu năm từ thời Hồ chí Minh, cấu kết với Trung Cộng nếu có vay mượn thì đó là trách nhiệm của ĐCSVN. Nếu có phản phúc, vong ơn bội nghĩa là chuyện của ĐCSVN. Tuy
nhiên có câu hỏi là liệu Việt cộng có thể tìm cách đổ các tội 'vong ân bội nghĩa' cho nhân dân Việt nam,
nghĩa là đã phản bội Trung Cộng để 'nhân dân Việt' chết thế cho chúng? Bất cứ một hành động nào của chúng kể cả cướp đất của dân thường như hiện nay, chúng luôn biện hộ là vì nhân dân hay nhân danh nhân dân. Không
cần phải dài dòng phân tích. Không ai có thể xác định được cả một tập thể 87 triệu người, không kể hơn 2
triệu ở hải ngoại là mục tiêu trong trường hợp này. Do đó, toàn thể nhân dân Việt nam không thể bị cắt
nghĩa rằng họ là bọn Việt nam vong ân bội nghĩa được.


Tóm lại, nhân dân Việt nam không liên hệ gì với các vay nợ trên.

 ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ TUYÊN CÁO 2
ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ Trang 6

 

2). Bọn Việt nam hay giặc Việt nam trong Bài báo ở đây đích thực là Đảng CSVN hay CHXHCNVN, mà ta
gọi tắt là Việt cộng.
Đây là vấn đề về mối liên hệ giữa 2 Đảng với nhau. Chúng đã có những liên lạc mờ ám,
không sòng phẳng giữa 2 đảng với nhau. TC cho VC vay mượn thế nào, đâu có ai biết. Nhân dân Việt nam
(về sau) biết Đảng CSTH giúp Đảng
CSVN cướp chính quyền của chính phủ quốc gia Trần trọng Kim bằng
cách lừa bịp để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân Việt nam ( cũng về sau) biết được rằng TC đưa 3 Sư
Đoàn do Vị quốc Thanh sang đánh Pháp ở Điện Biên Phủ. Không ai biết vấn đề vay mượn xảy ra như thế
nào, mà nay lại tố cáo là "vong ân bội nghĩa".
CHXHCNVN có quân trên một số đảo ở quần đảo Trường Sa.
Có cắm cờ Đảng
CSVN trên đó. Như vậy, người ta thấy có lý khi giải thích rằng danh từ Giặc Việt nam mà
TC dùng đó là Đảng Cộng Sản Việt nam chiếm đảo. Tóm lại, Đ
CSVN là thủ phạm.


c) Và hình phạt là gì đối với VC vì bị TC cáo buộc là 'bọn giặc' vô ân bội nghĩa và chiếm đất đai? Đó Là
GIẾT. Cũng cần phải xác định là Giết Ai như đã nói trong bài báo? Là Đ
CSVN, là CHXHCNVN. Với
Đ
CSVN, chắc không phải là giết tất cả 3 triệu đảng viên. Nhiều quá chăng? Con nhà Hán nếu thấy cần để đạt
mục tiêu của chúng, thì chúng không ngần ngại tàn sát đâu.

 

Nguyên tắc mà Trì hạo Điền, Bộ trưởng Quốc
Phòng TC nêu ra vào tháng 4 năm 2005 là nếu không tàn sát thì không giữ được chính quyền.Nghĩa là sau
khi đã chinh phục được Việt nam, để giữ quyền cai trị lâu bền và vững chãi, cần phải thanh toán/ tận diệt cac
đối thủ. Tuy nhiên, chúng không thể giết hết, vì tìm ra 3 triệu người đó mất nhiều ngày giờ và chưa chắc đã
kiếm ra được hết. Như vậy, toàn bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng
CSVN và những kẻ trong chính quyền
sẽ là mục tiêu tức thời. Trong số này, biện pháp ấy ưu tiên là thành viên Bộ Chính Trị, trong chính quyền
những người nằm trong danh sách kể trên.


Vì hợp tác với kẻ thù của TC (là Mỹ) như vậy là một trọng tội, và hình phạt như nói trong bàì báo là giết, là
tử hình. TC rõ rệt không cho 'giảm khinh', nghĩa là các đóng góp cho TC trước đây, dù các đóng góp đó vô
giá, như dâng các giải đất trên vùng bên giới ( Hiệp ước 1999), 11520 cây số vuông Vịnh Bắc Việt (Hiệp ước
2000), dâng hiến Hoàng Sa Trường Sa (Công hàm Phạm văn Đồng, 1958), chiến dịch cho thuê rừng dài hạn
tại các vùng đầu nguồn trong 18 tỉnh, giúp cho TC chuẩn bị lập các căn cứ địa và chiếm đóng toàn lãnh thổ
Việt nam trong tương lai. Một số đóng góp ấy còn gồm cả công tác VC phá nát tiềm lực quốc gia của dân tộc
Việt nam ngõ hầu tiêu tiềm lực chống ngoại xâm, kể cả trong lãnh vực ý thức hệ, tư tưởng, văn hóa.

 

Cũng nên kể thêm trong dánh sách này: trong vài năm nay, công tác nổi bật của Đảng CSVN thực hiện theo mệnh lệnh của TC là sử dụng toàn thể guồng máy của nhà nước CHXHCNVN như cảnh sát công an, tòa án, quân đội, đảng đoàn, báo chí để trán áp công khai, dã man nhân dân, nhất là nhưng ai nói đến Hoàng Sa Trường
Sa…, dù nỗ lực chuẩn bị sát nhập lãnh thổ Việt nam vào Trung Hoa một cách hòa bình hay đồng hóa dân
Việt vào Trung Hoa như Trường Chinh vận động từ năm 1951 chưa thành công.


xxxxx
Trước tình hình nghiêm trọng hiện nay và trước mối hiểm nguy nhãn tiền cho dân tộc đã gần kề,

 

 

ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ TUYÊN CÁO 2
ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ Trang 7

 


Uỷ Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ
Long Trọng Tuyên Cáo


1. Kêu gọi những ai là người Việt, ở trong nước cũng như tại hải ngoại hãy can đảm đứng lên, cấp bách tìm
các biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì sự độc lập của dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống mọi mưu
toan đặt ách thống trị của Bắc phương trên đầu dân Việt
. Mưu toan này ngày nay đã được thể hiện với nhiều
bằng chứng rõ rệt, đặc biệt là có sự đóng góp tích cực của Đảng
CSVN cho mục tiêu xâm chiếm Việt nam
của TC. Công tác đóng góp ấy bắt đầu từ Hồ chí Minh cho đến nay. Các lãnh đạo VC hiện nay chính là kẻ
đang thực hiện một cách quyết liệt âm mưu này của TC.


2. Mỹ đã khuyến khích và bắt đầu viện trợ cho một số quốc gia được coi là mục tiêu ưu tiên của TC để bảo
vệ chủ quyền dân tộc trước sức mạnh quân sự hiện nay của TC
. Trong khối
ASEAN, Nam Dương và Phi
Luật Tân trong vài tuần lễ vừa qua đã được Mỹ cam kết viện trợ và huấn luyện quân sự. Mã Lai Á trước đó
đã mua 35 phản lực cơ, cũng đã tiêu hơn 1 tỉ MK mua 2 tàu ngầm của Pháp. Nam Dương cũng loan báo mua
tàu ngầm mới. Phía bên ngoài
ASEAN, Úc đã có kế họach mua và đóng thêm 9 tầu ngầm, và mua 100 phản
lực cơ F35 của Mỹ. Trong năm vừa qua, Ân Độ đã được Mỹ bỏ "cấm vận" về kỹ thuật nguyên tử.Mỹ đã quyết định chuyển giao kỹ thuật nguyên tử cho nước này và quốc hội hai quốc gia đã thông qua hiệp ước liên
hệ. Ấn Độ hiện đang đóng thêm một hàng không mẫu hạm cho hải quân của mình để phòng thủ. Đài Loan đã
được Mỹ cung cấp máy bay tối tân nhất và đang yêu cầu Mỹ cung cấp thêm hỏa tiễn hiện đại để phòng thủ,
Nhật bản đã võ trang để bảo vệ lãnh thổ.

 

Các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế như Pháp, Nga sô cũng
có lập trường rõ rệt hỗ trợ cho chủ trương chống chủ nghĩa bành trướng này. Đặc biệt là Nga có hành động
tích cực hơn. Nga tổ chức một cuộc thao diễn quân sự để sự phô trương sức mạnh cùng thời điểm với cuộc
tập trận của Mỹ và Nam Hàn. Tất cả các quốc gia này đã đứng trong một mặt trận được Hoa Kỹ hỗ trợ để
bảo vệ độc lập và vẹn toàn lãnh thổ của mình.

 

Một liên minh quân sự rộng khắp các nơi trên quốc tế được
hình thành để dập tắt âm mưu bành trướng và tiêu diệt các kẻ gian ác bá quyền
, hung hãn đã lộ diện trong
việc chuẩn bị chinh phục thể giới. Ta cần nhấn mạnh rằng trong liên minh này mỗi quốc gia riêng rẽ trước
hết là bảo vệ lãnh thổ của mình. Kế đó, liên minh này giữ thế liên hoàn để phòng tràn ngập biển người tới
mỗi khu vực. Đây là kinh nghiệm rút ra từ trận thế chiếm II, vì lẽ kẻ gian với dân số đông đến 1.3 tỉ dù đã
cho xâm nhập vào mỗi quốc gia một đạo quân thứ 5 để lũng đoạn, chiếm chính quyền. Quốc gia thành viên
còn được bảo vệ chống xâm lăng từ bên ngoài trong một trận chiến qui ước. Còn chính quốc của kẻ xâm
lăng thì nhiều võ khí tối tân sẽ được sử dụng để thanh toán.

 


CHXHCNVN thì sao? Đảng CSVN qua đại diện là Nguyễn chí Vịnh sau khi họp với Bộ trưởng quốc phòng
Lương quang Liệt trong một buổi họp báo ở Bắc Kinh loan báo chính sách BA KHÔNG. Chính sách này
chính thức và công khai phục vụ mưu đồ bành trướng của kẻ thù của dân tộc. Nếu tìm hiểu mục đích của thái
độ này trong bối cảnh toàn diện thì rõ ràng Vịnh làm theo chỉ thị của Bắc Kinh. Không liên minh với ai, gồm
cả không liên minh với TC. Đây là một thái độ bề ngoài tỏ ra trung lập. Việc VC không sắp hàng với Mỹ và
với các quốc gia trong
ASEAN có mục đích là từ chối việc chống lại Bắc Kinh.

 

Không cho ngoại quốc đặt
căn cứ quân sự trên lãnh thổ là giúp bảo vệ mẫu quốc. TC e rằng nếu Hoa Kỳ có một căn cứ tại Việt nam,
thì đó chính là đe dọa an ninh của TC. Một căn cứ của Mỹ tại Việt nam cũng sẽ là đầu cầu được lập sẵn để từ
đó tiến lên lục địa Trung Hoa. Cuối cùng là không dựa vào nước nọ để chống nước kia. Trong trường hợp
này, VC không đi với Hoa Kỳ và
ASEAN để chống lại hay ngăn chặn sự bành trướng của TC. Đây mới chỉ
là Ba Không trong lúc mà áp lực quốc tế đang đè nặng vào VC phải có một thái độ và hành động rõ rệt.
Nhưng nếu tình thế căng thẳng trong một giai đoạn khác mà TC nghĩ cần gây ra, thì Ba Không này do sự
khống chế của TC sẽ trở thành Một Có: Tay Sai của TC, lính tiền phong trong công tác chống lại toàn thể
thế giới. Dĩ nhiên, con chốt tiên phong này sẽ lãnh hậu quả trực tiếp, trong khi kẻ làm chủ yên ổn ngồi phía
sau.

 


Nếu nhìn vào bối cảnh chung hiện tại thì TC đã đạt được thành công lớn, vì đã lôi được VC vào vị trí trái
ngược. Trong tháng trước VC cùng với một số quốc gia
ASEAN họp thành một khối ủng hộ những lập
trường của Hoa Kỳ được tuyên bố trong Hội Nghị An Ninh Khu Vực
ASEAN về giải quyết tranh chấp chủ
quyền trên các đảo trong vùng Trường Sa, và về tự do lưu thông trên Biển Đông. Chủ trương ấy làm vô hiệu
hóa tuyên bố quyền sở hữu hình lưỡi bò của TC trên Biển Đông, tiêu diệt âm mưu chiếm các đảo trong vùng
Trường Sa. Nay với tuyên bố của Nguyễn chí Vịnh, VC vì sợ bị giết mặc thị không bảo vệ Biển Đông và các
hải đảo nữa. Như vậy, TC đã dồn được VC vào một vị trí đứng ngoài vòng ảnh hưởng của Hoa Kỳ, nếu
không nói là TC đã tách VC ra khỏi liên minh của Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới.

 

 

Hậu quả là VC
sẽ bị dần dần lôi cuốn sâu đậm vào vòng ảnh hưởng của TC, gia nhập hàng ngũ TC phục vụ chủ nghĩa bá
quyền để đối đầu với toàn thể thế giới. Vô tình hay hữu ý, sáng suốt hay ngu muội, VC đã chọn con đường
dẫn đến tối tăm và làm cho toàn thể dân tộc lâm vào vòng nguy khốn
. Gia nhập hàng ngũ 'gian nhân' (gian tiêu diệt, tay sai sẽ không được dung thứ.Vậy để thoát ra khỏi tình trạng nguy khốn này.

 


ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ TUYÊN CÁO 2
ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ Trang 8

 


1). Một là Việt nam, cũng giống như các quốc gia khác, cần có viện trợ quân sự để cùng với đồng minh bảo
vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của chính mình.
Quốc gia duy nhất trên trái đất này ngày nay có thể giúp
đương đầu với chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh là Hoa Kỳ.
Để có thể nhận được viện trộ quân sự, chế độ
Cộng sản tại Việt nam phải mau được giải thể.
Đây là điều kiện tiên quyết để được Hoa Kỳ viện trợ quân
sự. Luật lệ Hoa Kỳ là CẤM VIỆN TRỢ QUÂN SỰ CHO CÁC QUỐC GIA
THEO CÔNG SẢN. Cần nói
rõ là các viện trợ này là võ khí sát thương như máy bay, xe tăng, tầu thủy. Đó là lý do mà Nguyễn minh
Triết (yêu cầu viện trợ 3 chiến hạm), rồi Nguyễn tấn Dũng… trực tiếp xin viện trợ quân sự mà các tổng
thống Mỹ từ chối. Hành pháp Hoa Kỳ không thể hành động vượt qua giới hạn mà luật lệ cho phép.

 

2). Hai là Việt nam cần phải và bắt buộc phải lập thế liên minh với các quốc gia Đông Nam Á và một số lớn
quốc gia khác
để có sự hỗ trợ trong việc bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia, bảo vệ lãnh thổ lãnh hải. Liên
minh ấy đã mở cửa, cho
CHXHCNVN một cơ hội, một lối thoát. CHXHCNVN đã bước qua ngưỡng 'cửa',
nay lại trốn ra. Trong thế liên minh ấy, nếu có kẻ gian ác nào có hành động xâm lăng một tấc đất của một
thành viên, cả liên minh hay cả thể giới sẽ đứng ra chống lại. Chỉ đứng trong thế liên minh ấy, là đủ cho các
kẻ lưu manh xảo quyết cũng phải e dè, vì sức mạnh của thế giới đứng đằng sau. Họ đã sẵn sàng giúp.

 


Đó là con đường duy nhất để bảo vệ đât nước và duy trì sự sống còn của chính mình. Ngược lại, làm tay sai
cho kẻ gian ác, dù có dâng đất, dâng biển và chung cuộc kẻ gian ác ấy cũng không tha.
Bản án dành cho kẻ
"vong ân bội nghĩa" và "giặc chiếm đảo" đã được công bố và còn đó. Qui đầu chịu tội, con nhà Hán sẽ
không bao giờ khoan hồng.

 

Sức mạnh của kẻ gian ác không có là bao để đương đầu với cả thế giới, nhất là sức mạnh của Hoa kỳ. Chúng
sẽ bị tiêu diệt. Vào lúc đó kẻ làm tay sai không còn chỗ dung thân./.

 

Làm tại California ngày 29 tháng 8 năm 2010

Đại diện:

GS Nguyễn văn Canh

  ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ

/////////////////////////////////