Tuesday, April 7, 2009

4 video SBTN phỏng vấn Gs Nguyễn Văn Canh

Kính mời quý vị và các bạn xem SBTN phỏng vấn Gs Nguyễn văn Canh:


http://www.youtube.com/watch?v=kCEZg2RmYo4 (phần 1/4)

http://www.youtube.com/watch?v=eF7Im7hkS78 (phần 2/4)

http://www.youtube.com/watch?v=d1n1qLxF8Ss (phần 3/4)

http://www.youtube.com/watch?v=9al5nHWgncg (phần 4/4)


KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

http://nguyenvancanh.blogspot.com


/////////////////////////////////