Tuesday, April 21, 2009

Hồ Sơ Biển Đông

 

                                                    HỒ SƠ BÁN NƯỚC VÀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG.

                                                            Nguyễn văn Canh
 

                                                gồm 2 Phần :

Phần I gồm những bản đồ cổ  về Chủ quyền VN trên Hoàng Sa và Trường Sa do các học giả Việt nam (từ thời Lê, Nguyễn ) và ngoại quốc vẽ về vùng Hoàng Sa và Trường Sa. Phần này cũng gồm cả các hình ảnh vệ tinh chụp cả chục căn cứ quân sự kiên cố mà Trung Cộng đã xây từ khoảng 40 năm nay.
 
 I. Bản Đồ : 27  Bản đồ trong đó có 7 bản đò Màu (do nhưng người Bồ Đào Nha vẽ từ những năm 1594  và 1606). Có chú thích cho một số Bản Đồ quan trọng.
 

 II. Hình các đảo trên Hoàng Sa và Trường Sa với căn cứ quân sự kiên cố.

Hoàng Sa :12 trang hình, có 11 trang hình màu (tổng số là  22 hình màu).

Trường Sa : 11 trang với 22 hình màu.

Tất cả hình căn cứ quân sự trên quần đảo Trường Sa được xây lên từ các bãi đá ngầm ở mãi tận vĩ tuyến 9 và 10 ( ngang cửa Hậu Giang đi ra).  Có chú thích một số căn cứ quân sự quan trọng.

 

Phần II ghi nhận  các văn kiện, hành vi và hành động mà Hồ chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt nam thực hiện liên hệ đến hoạt động dẫn dắt TC thiết lập chế độ đô hộ của chúng tại Việt nam,
 

Chương I. Các văn kiện bán nước (đã chuyển giao lãnh thổ cho Trung Cộng)

Chương II. Các hành vi chuyển nhượng Hoàng Sa và Trường Sa.

Chương III. Các hành động cụ thể liên quan đến âm mưu  thiết lập sự lệ thuộc vào TC, hay có thể nói là giúp TC thiết lập nền đô hộ tại Việt, với âm mưu đồng hóa dân Việt và biến Việt nam trở thành một tỉnh của Trung Hoa.
 
-Chương III ghi nhận các sự kiện  và hình ảnh liên hệ đến  hành động đóng góp  của Hồ và  Đảng CSVN  cho Trung Cộng thôn tính Việt nam. Phần này gồm 14 trang hình màu ( 28 hình màu). Các sự kiện và hình ảnh liên hệ là bằng chứng giúp người đọc, nhất là thế hệ mai sau sẽ thấy được  âm mưu thôn tính Việt nam của  Trung Cộng ( mà VC là tay sai đắc lực thực hiện mưu đồ này). Âm mưu thôn tính này gồm 2 công tác:
 
a) đồng hóa dân tộc Việt như Trường Chinh kêu gọi từ năm 1951 : bản chụp lời kêu gọi đồng hóa của Trường Chinh;  
 
b) biến nước Việt nam thành một phần lãnh thổ của Trung Hoa : bản đồ TC vẽ lại và phổ biến vào tháng 6 năm 2006 ( bao vây chặt mặt biển, triệt hạ không gian sinh tồn của dân tộc Việt)  với các căn cứ quân sự  kiên cố xây trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa  cùng với căn cứ hải quân Tam Á cho tầu ngầm nguyên tử và hàng không mẫu hạm để cưỡng hành toan tính này
 

-Riêng chương II, có nhiều bài viết do ký giả hay học giả ngoại quốc viết bằng tiếng  Anh về công hàm của Phạm văn Đồng và sự kiện chuyển giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung cộng. Và Phụ Chương có in bản dịch ra Anh Ngữ bài phỏng vấn về Bang Giao VC và Trung cộng về các vấn đề trên

Tồng cộng gồm  gần 200 trang.

 

 Tài liệu này có khoảng 45 trang  hình màu (hơn 80 hình màu), nếu xếp liền nhau, chi phí in tốn kém quá ; và nếu xếp hình màu vào những nơi có bài viết, thì lại còn tốn kém gấp bội ( số hình màu sẽ tăng lên nhiều), toi kêu gọi thân hữu ủng hộ Ủy Ban Hoàng Sa  (thuộc Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ) để in tài liệu quan trọng này. Mọi đóng góp, xin gửi cho.

 

Anh Huỳnh khương Trung, Tổng Thư Ký

Ủy Ban Hoàng Sa

35223 Adriano St

Fremont, CA 94536

Ngân  phiếu xin đề: ACSAV/Hoang Sa

 

/////////////////////////////////