Tuesday, April 7, 2009

Paltalk: Trung Cộng xâm lăng Biển Đông

Chủ Nhật ngày 8 tháng 2 năm 2009

Hội Luận: "Nguy Cơ Trung Cộng Xâm Lăng Biển Đông"

                   Phải giải thể chế độ Việt Cộng để cứu nước

Diễn Giả: Giáo Sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Canh
                                                                           (bấm vào đây nghe audio)
 
 

Search "8406" (Vietnamese)

Paltalk mỗi tối CHỦ NHẬT

7:00 -- 9:00 giờ tối California.

Phòng "Yểm Trợ Khối 8406"

 

 

/////////////////////////////////