Wednesday, November 25, 2009

Việt Cộng phải bồi hoàn tiền bạc cho nạn nhân chế độ hà khắc (6/2007)

Gs Nguyễn văn Canh: Việt Cộng phải bồi hoàn
tiền bạc cho nạn nhân chế độ hà khắc (6/2007)

Kính gởi quý vị và các bạn AUDIO

3 câu phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Văn Canh: (1) Nhà nước Việt Cộng qua Mỹ có mục đích gì ? (2) Tại sao Việt cộng một mặt muốn cởi mở giao thương với thế giới tự do, một mặt đàn áp quốc dân khốc liệt? (3) Giáo sư sẽ nói gì với nguyễn minh triết, nếu đối diện ông ta?


      (this audio-link will be re-activated)
http://www.freevn.org/audio/20070611gs_nvcanh.ram

 

                                                                                                                  GS Nguyễn Văn Canh:
Tổng thống  Bush sẽ
đặt vấn đề với Nguyễn Minh Triết.

 

 

 --- Bề ngoài là họ sang thăm Hoa Kỳ xả giao, bề trong họ có những tính toán liên quan đến vấn đề mậu dịch, kinh tế, bệnh truyền nhiễm như là bệnh AIDS, hay cúm gia cầm nổ ra ở Việt Nam. Những vấn đề còn lại liên quan đến tới chiến tranh, như MIA. Hiện nay thì Viêt Cộng đang kiện các công ty Hoa Kỳ về chất độc Da cam gây tác hại Việt Nam mà họ đang muốn đòi bồi thường.

 

-- Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề quân sự cũng có nữa, quan trọng là đàn áp nhân quyền tại Việt Nam rất nặng nề. Ông Tổng thống Bush đã bị quốc dân Hoa Kỳ lưu ý về tình trạng đó, cho nên ông ta sẽ phải đặt vấn đề một cách nghiêm trọng đối với nguyễn minh triết về vụ này.

 

-- Về phuong diện kinh tế và thương mại, hai bên giao thương lâu rồi. Con số mà Việt cộng đã đạt được trong năm 2005 vừa qua, hàng bán mậu dịch hai bên là 7 tỷ  mỹ kim, Việt cộng được lợi 5 tỷ mỹ kim. Đây là vấn đề quan trọng sinh tử đối với Việt cộng, để sống còn.

 

 --- Viêt cộng cần tiền của Mỹ để chống bệnh dịch tể, cúm gia cầm, bệnh Aids Sida mà ở Việt Nam đang phải đối phó. Trưóc đây ông Tổng thống Clinton đã cho 15 triệu, chắc chắn là nguyen minh triét là xin thêm nữa. Những vấn đề MIA của Mỹ vẫn chưa giải quyết xong, đòi VC phải hợp tác tích cực hơn nữa, nhất là tìm kiếm những người Mỹ mất tích ở Bắc Việt.

 

-- Về giáo dục, chắc chắn Mỹ sẽ chấp nhận gia tăng con số sinh viên sang Mỹ học. Về vấn đề quân sự, ta thấy trước đây Tầu Mỹ đã vào Đà Nẵng và Saigon, và tướng lãnh của Mỹ cũng vào Saigon thăm những bộ chỉ huy quân sự Hà Nội. Quan trọng hơn nữa, họ muốn Mỹ bán máy bay trực thăng và tầu tuần duyên cho Việt Nam.

 

--  Trong lãnh vực quân sự, chúng ta phải lưu ý đến vấn đề an ninh, Mỹ cũng muốn tìm cách kéo VC trong trường hợp phải đối đầu với Trung Cộng. Nhưng kết quả của vấn đề này còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Viêt Cộng có dám chấp nhận đứng về phe Mỹ hay không, thì đấy là vấn đề khác. Rồi vấn đề chống khủng bố, Mỹ cũng cần VC bắt tay.

 

-- Bang giao giữa 2 nước lúc này căng thẳng, vì Việt Cộng gia tăng đàn áp tại Việt Nam. Trong vòng có 45 ngày, kể từ ngày 30-3-2007 thì Viêt Cộng bắt bớ và truy tố tới 11 người, đàn áp dữ dội, một cách có hệ thống những người đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam. Những vụ xử đó xảy ra ở ở Huế, Saigon, Hà Nội.

 

-- Tổng thống Bush bị áp lực phải đặt vấn đề với nguyễn minh triết. Kết quả như thế nào, theo tôi, việc nêu ra chỉ sẽ là biểu tượng thôi. Viêt cộng cuối cùng đạt được quyền lợi của nó rồi, thì nó sẽ chẳng bao giờ lưu tâm đến quyền lợi của Mỹ, và nhất là về nhân quyền.

 

-- Những việc đàn áp về nhân quyền như thế sẽ không được tha thứ. Không nước nào dám làm những việc như vậy, như trường hợp cha Lý trước toà án, không áp dụng thủ tục gì của nền dân chủ tự do mà tât cả quyền lợi của Bị Cáo Nhân phải được bảo vệ.....

  

-- Phá huỷ đình chùa miếu mạo thì phải tạ tội với các đấng thiêng liêng. Cướp của giết người thì phải tạ tội với nhân dân và phải bồi hoàn tiền bạc cho nạn nhân chế độ hà khắc đó.

 

Hoa Kỳ June 11, 2007

  (this audio-link will be re-activated)

http://www.freevn.org/audio/20070611gs_nvcanh.ram

 

KÍNH NHỜ

CHUYỂN TIN VỀ VIỆT NAM,

qua emails, Paltalk, diendan, Internet

 

Kính gởi quý vị và các bạn AUDIO

3 câu phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Văn Canh: (1) Nhà nước Việt Cộng qua Mỹ có mục đích gì ? (2) Tại sao Việt cộng một mặt muốn cởi mở giao thương với thế giới tự do, một mặt đàn áp quốc dân khốc liệt? (3) Giáo sư sẽ nói gì với nguyễn minh triết, nếu đối diện ông ta?


      (this audio-link will be re-activated)
http://www.freevn.org/audio/20070611gs_nvcanh.ram

 

                                                                                                                  GS Nguyễn Văn Canh:
Tổng thống  Bush sẽ
đặt vấn đề với Nguyễn Minh Triết.

 

 

 --- Bề ngoài là họ sang thăm Hoa Kỳ xả giao, bề trong họ có những tính toán liên quan đến vấn đề mậu dịch, kinh tế, bệnh truyền nhiễm như là bệnh AIDS, hay cúm gia cầm nổ ra ở Việt Nam. Những vấn đề còn lại liên quan đến tới chiến tranh, như MIA. Hiện nay thì Viêt Cộng đang kiện các công ty Hoa Kỳ về chất độc Da cam gây tác hại Việt Nam mà họ đang muốn đòi bồi thường.

 

-- Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề quân sự cũng có nữa, quan trọng là đàn áp nhân quyền tại Việt Nam rất nặng nề. Ông Tổng thống Bush đã bị quốc dân Hoa Kỳ lưu ý về tình trạng đó, cho nên ông ta sẽ phải đặt vấn đề một cách nghiêm trọng đối với nguyễn minh triết về vụ này.

 

-- Về phuong diện kinh tế và thương mại, hai bên giao thương lâu rồi. Con số mà Việt cộng đã đạt được trong năm 2005 vừa qua, hàng bán mậu dịch hai bên là 7 tỷ  mỹ kim, Việt cộng được lợi 5 tỷ mỹ kim. Đây là vấn đề quan trọng sinh tử đối với Việt cộng, để sống còn.

 

 --- Viêt cộng cần tiền của Mỹ để chống bệnh dịch tể, cúm gia cầm, bệnh Aids Sida mà ở Việt Nam đang phải đối phó. Trưóc đây ông Tổng thống Clinton đã cho 15 triệu, chắc chắn là nguyen minh triét là xin thêm nữa. Những vấn đề MIA của Mỹ vẫn chưa giải quyết xong, đòi VC phải hợp tác tích cực hơn nữa, nhất là tìm kiếm những người Mỹ mất tích ở Bắc Việt.

 

-- Về giáo dục, chắc chắn Mỹ sẽ chấp nhận gia tăng con số sinh viên sang Mỹ học. Về vấn đề quân sự, ta thấy trước đây Tầu Mỹ đã vào Đà Nẵng và Saigon, và tướng lãnh của Mỹ cũng vào Saigon thăm những bộ chỉ huy quân sự Hà Nội. Quan trọng hơn nữa, họ muốn Mỹ bán máy bay trực thăng và tầu tuần duyên cho Việt Nam.

 

--  Trong lãnh vực quân sự, chúng ta phải lưu ý đến vấn đề an ninh, Mỹ cũng muốn tìm cách kéo VC trong trường hợp phải đối đầu với Trung Cộng. Nhưng kết quả của vấn đề này còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Viêt Cộng có dám chấp nhận đứng về phe Mỹ hay không, thì đấy là vấn đề khác. Rồi vấn đề chống khủng bố, Mỹ cũng cần VC bắt tay.

 

-- Bang giao giữa 2 nước lúc này căng thẳng, vì Việt Cộng gia tăng đàn áp tại Việt Nam. Trong vòng có 45 ngày, kể từ ngày 30-3-2007 thì Viêt Cộng bắt bớ và truy tố tới 11 người, đàn áp dữ dội, một cách có hệ thống những người đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam. Những vụ xử đó xảy ra ở ở Huế, Saigon, Hà Nội.

 

-- Tổng thống Bush bị áp lực phải đặt vấn đề với nguyễn minh triết. Kết quả như thế nào, theo tôi, việc nêu ra chỉ sẽ là biểu tượng thôi. Viêt cộng cuối cùng đạt được quyền lợi của nó rồi, thì nó sẽ chẳng bao giờ lưu tâm đến quyền lợi của Mỹ, và nhất là về nhân quyền.

 

-- Những việc đàn áp về nhân quyền như thế sẽ không được tha thứ. Không nước nào dám làm những việc như vậy, như trường hợp cha Lý trước toà án, không áp dụng thủ tục gì của nền dân chủ tự do mà tât cả quyền lợi của Bị Cáo Nhân phải được bảo vệ.....

  

-- Phá huỷ đình chùa miếu mạo thì phải tạ tội với các đấng thiêng liêng. Cướp của giết người thì phải tạ tội với nhân dân và phải bồi hoàn tiền bạc cho nạn nhân chế độ hà khắc đó.

 

Hoa Kỳ June 11, 2007

  (this audio-link will be re-activated)

http://www.freevn.org/audio/20070611gs_nvcanh.ram

 

KÍNH NHỜ

CHUYỂN TIN VỀ VIỆT NAM,

qua emails, Paltalk, diendan, Internet

 

/////////////////////////////////